Aanpassing Matchplayreglement 2024

Water, vorst, sneeuw, het kan even niet op. Een mooi rondje golf is op dit moment niet vanzelfsprekend. Intussen gaan op de achtergrond de voorbereidingen voor het seizoen 2024 gewoon door.

Na het publiceren van het reglement voor de matchplaykampioenschappen 2024 is er bij een grote groep lage handicappers een flinke discussie ontstaan over het plan ook in 2024 het kampioenschap te betwisten van geel en rood. Deze discussie heeft geleid tot een goed gesprek met de subcommissie matchplay en daarbij is besloten het reglement alsnog aan te passen. Dit houdt in dat de wedstrijden in het finaleweekend in categorie 1 alsnog gespeeld gaan worden van wit bij de heren en blauw bij de dames. De wedstrijden in categorie 2 worden gespeeld van geel en rood zoals eerder bepaald. Zo komen we op zondag uit bij kampioenen van wit en blauw (de clubkampioenen) en kampioenen van geel en rood (categorie 2).

De subcommissie realiseert zich goed dat er ook spelers zullen zijn die deze keuze weer zullen betwisten. Wij hebben daar begrip voor, maar wij zijn van mening dat we met de aanpassing de beste tussenweg gevonden hebben tussen de verschillende belangen en wensen.

Ná het kampioenschap zullen we middels een schriftelijke enquête de gekozen vorm evalueren.

Klik hier voor reglement 2024

Hopende op een mooi golfseizoen

De subcommissie matchplay