Q-kaart vóóraf registreren

Q-kaart vóóraf registreren

Er zijn spelers die alleen goede qualifying scores inleveren. Zij besluiten na afloop van een ronde dat ze de score willen laten meetellen voor hun handicap en leveren de score in. Dit is in strijd met de handicapregels. Een speler die een qualifying ronde wil gaan spelen, moet zich namelijk vooraf registeren.

Deze praktijk – dat een speler alleen goede scores invoert – had voor de invoering van het WHS alleen invloed op de eigen handicap van deze spelers, maar het heeft nu ook invloed op de PCC (Playing Conditions Calculation). Als deze spelers de PCC kunnen beïnvloeden, dan kunnen ze dus ook de handicap van andere spelers beïnvloeden.

Bij de oplossing van dit probleem is er ook een rol weggelegd voor de marker. Bij elke qualifying score die wordt ingevoerd, is er immers sprake van een speler en een marker. De marker houdt de score van de speler bij, verifieert de score met de speler en keurt de score goed. De marker speelt dus een belangrijke rol in het handicapsysteem: hij of zij borgt de kwaliteit van het systeem. En sinds de invoering van het Wereld Handicap Systeem en de PCC is dit nog meer het geval dan vroeger.

De PCC wordt bepaald door de qualifying scores die elke dag ingeleverd worden. Als een baan door de setup of weersomstandigheden op een bepaalde dag moeilijker of makkelijker speelt dan normaal, dan uit zich dat in de scores die ingeleverd worden en in de PCC die aan het eind van elke dag automatisch berekend wordt. Op basis van de PCC wordt het dagresultaat van spelers soms aangepast, zodat dit dagresultaat beter weerspiegelt hoe goed hun prestatie was. Een PCC van 0 betekent dat de baan speelde zoals verwacht. Een PCC van -1,0 betekent dat de baan makkelijker speelde dan normaal. Een PCC van +1,0 of +2,0 of +3,0 betekent dat de baan moeilijker speelde dan normaal.

Maar als een deel van de spelers alleen goede scores inlevert, dan kan dat leiden tot een PCC die niet werkelijk weerspiegelt of een baan moeilijker of makkelijker dan normaal speelde. Als er veel goede scores worden ingeleverd, dan kan dat resulteren in een PCC van -1,0 terwijl de “ware” PCC van die baan op die dag misschien wel 0,0 was of zelfs +1,0.

De golfer dient niet alleen te weten wat zijn/haar plichten zijn als speler maar ook als marker, want de marker kan door juist te handelen een grote bijdrage leveren aan juiste handicaps en correcte PCC’s.
Als een speler pas na een ronde besluit om de score in te voeren als qualifying score, en als deze speler een andere speler verzoekt om deze score goed te keuren, dan handelt de speler in strijd met de handicapregels. Als de marker voldoet aan dit verzoek, dan handelt hij/zij ook in strijd met de handicapregels en is hij/zij dus “medeplichtig”. Een golfer is wellicht eerder te overtuigen dat hij/zij als marker integer moet handelen als men uitlegt dat deze praktijk impact kan hebben op de PCC en daarmee op de handicap van iedereen die op dezelfde dag op dezelfde baan heeft gespeeld.

Dus alleen vooraf geregistreerde kaarten, goed of slecht worden ingevuld in e.golf4u.

HARECO