Wijziging van de regels

golfballen300Met ingang van 1 december wordt door de Handicap en Regelcommissie de Plaatselijke Regel m.b.t. de paden gewijzigd.

Zoals u ongetwijfeld bekend stelde de vorige Plaatselijke Regel dat de paden integraal deel van de baan waren.

Omdat er afgelopen jaren steeds meer paden bij zijn gekomen, waarvan sommige met beton granulaat of grind, is besloten om deze regel te laten vallen en is bepaald dat vanaf 1 december alle kunstmatig verharde paden, inclusief schelpenpaden, vaste obstakels zijn welke volgens Regel 24-2 ontweken mogen worden.

Dit geldt voor de Gezandebaan en de Vier Eijkenbaan.

Handicap en Regel Commissie
GV Het Woold