Werkzaamheden hole 11: werk aan de winkel

Jaarlijks wordt er aan het einde van het golfseizoen ergens op de baan een stukje landschap hersteld of verfraaid. Dit jaar is het begin van hole 11 aan de beurt geweest. Wat was er aan de hand? Tussen de twee teeboxen was een onaangename laagte waarin vet gras groeide. Niet dat het een groot probleem was omdat iemand die van de witte en gele tee speelt geacht wordt de 30 meter lengte van dit gebiedje te overbruggen, maar toch, een mislukte slag en een onvindbare bal in dat gras veroorzaakten zoektijd en ergernis. Het tweede punt was de aanwezigheid van 2 paden van het hoofdpad naar de achterste teebox. Er was een officieel pad, maar er was ook een zogenaamd olifantenpaadje ontstaan omdat “de mens” nu eenmaal altijd de kortste weg kiest. Dat olifantenpaadje werd vervolgens een officieel pad en dat ging ten koste van het daar gelegen natte natuurgebiedje. Hetzelfde natuurgebied dat enige jaren geleden verstoord is door opgebrachte grond, waardoor het aantal van de zeldzame soorten bloemen en planten verminderde.

Deze drie probleempjes zijn nu opgelost. Het gehele gebied is opgehoogd en op die opgehoogde grond wordt heide ingezaaid. De paden lopen nu door deze heide.  Het hoofdpad is verlegd en er loopt nog maar 1 pad naar de achterste teebox . Het natuurgebied is weer laaggelegen vochtig natuurgebied geworden waar in het voorjaar de Pinksterbloemen, Boterbloemen, Kattestaarten, Distels, Koekoeksbloem en wellicht in de toekomst de Rietorchis weer volop de ruimte gaan krijgen om in het voorjaar te gaan zorgen voor een bloemrijk grasland. Aan de linkerzijde van de fairway is in het bestaande gebied van de waterhindernis een kleine poel gemaakt.

Een heidegebiedje, een bloemrijk grasland en een poel, gezamenlijk weer een kleine bijdrage aan het bevorderen van de biodiversiteit.

Han Wessels

Baanarchitect