Waargenomen vogelsoorten juli 2018

Roodborsttapuit 360Het droge en zeer warme weer heeft zich voorgezet in juli waardoor de zomer van 2018 kan uitgroeien tot een van de warmste en droogste zomers van de afgelopen eeuw.  Beperkte de regen zich tot een enkel spatje, de temperaturen stegen soms tot boven de  35 graden Celsius.

De weersomstandigheden blijven ervoor zorgen dat greenkepers de handen meer dan vol hebben om de baan te onderhouden. Hierbij heeft water op de juiste plekken een hoge prioriteit.

Het aantal waargenomen vogelsoorten lag met 48 in juli aan de lage kant vergeleken met voorgaande jaren. Buiten de invloed van de weersomstandigheden op het gedrag van de vogels is er in juli ook minder op vogels geïnventariseerd.

De bijzonderheden van deze maand

De waarnemingen van de patrijs in juni is gevolgd door enkele waarnemingen in juli van een paartje met een wisselend aantal jongen.

Op 30 juli werd een Kerkuil waargenomen
“Toen wij maandagnacht 30-7-18 om 3.45 uur naar huis gingen, na een nachtelijke inventarisatie op de golfbaan, zat er op een paal bij de kruising Korhoenweg en Eeuwselse Loop een Kerkuil. Deze vloog op toen wij naderden. Voor ons was dit een zeer gewaardeerde afsluiting van weer een zeer interessante nacht op de golfbaan.’ (Bedankt Jan en Riek)

 Natuurwerkgroep IVN het Woold

Jan van der Loo

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN JULI 2018

   
op Golfbaan het Woold    
     
Aalscholver O standvogel, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Knobbelzwaan X standvogel
Nijlgans X standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Havik X standvogel
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Patrijs X standvogel
Fazant X standvogel
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Scholekster X zomer
Kokmeeuw O standvogel
Kleine Mantelmeeuw O standvogel, schaars
Zilvermeeuw O standvogel, niet algemeen
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Kerkuil X standvogel
Gierzwaluw X zomer
Groene Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Oeverzwaluw X zomer
Boerenzwaluw X zomer
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Roodborst X standvogel
Merel X standvogel
Zanglijster X standvogel
Bosrietzanger X zomer
Kleine Karekiet X zomer
Grasmus X zomer
Tuinfluiter X zomer
Zwartkop X zomer
Tjiftjaf X zomer
Staartmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Gaai X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Groenling X standvogel
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten juli 2018 48  
     
Totaal soorten aug 2009 tm juli 2018 149  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan

   
nieuw voor de golfbaan