Waargenomen vogels in juli 2017

Winterkoning 360De zomermaand juli was een zeer rustige vogelmaand.
Veel vogels ruien ook in de maanden juli en augustus.
In deze periode is er weinig zang en de vogels gedragen zich erg rustig. Vliegen kan meer energie kosten omdat de verenuitrusting lang niet optimaal is.
Grote vogels o.a. sommige ganzen kunnen een korte periode helemaal niet vliegen.

Vooral veel mannetjes verruilen hun zomerkleed voor een ander minder kleurig of wat fletsiger verenpakket.
Dit was in juli al goed te zien bij de Wilde Eend (de kop is niet meer fel gekleurd) en de Kuifeend (de witte buik van het mannetje wordt weer grijs/zwart).
De mannetjes en vrouwtjes gaan steeds meer op elkaar lijken.

De lijst met vogelsoorten liet in juli dus geen bijzonderheden zien, misschien was de bijzonderheid wel dat ik enkele soorten gewoon niet gezien heb. Daarom een foto van de Winterkoning (wel gehoord en gezien).

groetjes

Natuurwerkgroep IVN het Woold
Jan van der Loo
4 augustus 2017

 

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN JULI+A53 2017    
op Golfbaan het Woold    
     
Dodaars X standvogel
Aalscholver X standvogel, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Grauwe Gans O standvogel
Nijlgans X standvogel
Krakeend X standvogel
Wintertaling X standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Havik X standvogel
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Fazant X standvogel
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Scholekster X zomer
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Gierzwaluw X zomer
Groene Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Oeverzwaluw X zomer
Boerenzwaluw X zomer
Huiszwaluw X zomer
Boompieper X zomer
Gele Kwikstaart X zomer
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Roodborsttapuit X zomer
Merel X standvogel
Zanglijster X standvogel
Bosrietzanger X zomer
Kleine Karekiet X zomer
Spotvogel X zomer
Grasmus X zomer
Zwartkop X zomer
Tjiftjaf X zomer
Fitis X zomer
Staartmees X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Groenling X standvogel
Putter X standvogel
Kneu X zomer, doortrekker
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten juli 2017 56  
Totaal soorten aug 2009 tm juli 2017 147  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan    
nieuw voor de golfbaan