Waargenomen vogelsoorten in februari 2019

Winterkoning 360

De maand februari was zacht, zonnig en vrij droog. Bijna alle neerslag viel in de eerste helft van de maand. Februari begon nog met wat sneeuw in de eerste dagen met lichte vorst in de nacht en dagtemperaturen net boven het vriespunt. Daarna volgde een korte periode met wisselvallig weer en de nodige regen.

Dit werd gevolgd door een hogedrukgebied wat duurde tot het eind van de maand.

Dit ging gepaard met droog weer, weinig wolken en hoge temperaturen (1x maximaal bijna 20 graden) en in de morgen regelmatig lichte nachtvorst.

Met 49 waargenomen vogelsoorten sloot de maand februari goed aan bij het gemiddelde aantal soorten van voorgaande jaren.

De bijzonderheden van deze maand
De Grote Zilverreiger was afgelopen maand nog op de baan aanwezig. Enkele Blauwe Reigers vertoefden met regelmaat op de baan. Op zich is dit laatste goed verklaarbaar door de aanwezigheid van een broedkolonie bij de visvijver.

Een paartje Dodaarsen is weer terug van weggeweest.

“Onze” familie Knobbelzwaan was in februari weer vaker te zien op of nabij de golfbaan.
Ik ben benieuwd of ze mogelijk weer tot broeden komen in de lente en wat er dan zou gaan gebeuren met het familieverband.

De drie in Nederland voorkomende snipachtigen bleven in februari te zien op de golfbaan te weten het Bokje (meestal 1 ex.), de Houtsnip (1x 1 ex.) en de Watersnip (max. 16 ex.).

Op 21 februari zag en/of hoorde ik 4 soorten spechten t.w. de Groene Specht, de Zwarte Specht, de Grote Bonte Specht en de Kleine Bonte Specht. Deze laatste soort, vrij schaars, niet veel groter dan een Huismus, verkende zijn (mogelijke) broedholte in enkele dode berken in de rand van het bos.
Verder op die dag pleisterende Spreeuwen in bomen vlakbij “hun” nestkasten,
16 overvliegende Kieviten, ganzen, overtrekkende Veldleeuweriken en Vinken en een rondcirkelende Buizerd.

Op de sloten en plasjes bleef het rustig met de eenden. Dit is nog redelijk beperkt tot de Wilde Eenden. Je ziet meer mannetjes omdat er ongetwijfeld sommige vrouwtjes al zitten te broeden mede dankzij het prachtige weer van de afgelopen weken.

Het aantal Meerkoeten is toegenomen en ze hebben zich al grotendeels verdeeld over de plasjes en de Eeuwselseloop. Waterhoentjes zijn wel aanwezig maar soms moest je echt zoeken.

Natuurwerkgroep IVN het Woold

Jan van der Loo

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN FEBRUARI 2019

   
op Golfbaan het Woold    
     
Dodaars X standvogel
Aalscholver X standvogel, doortrekker
Grote Zilverreiger X winter, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Knobbelzwaan X standvogel
Rietgans O winter
Kolgans O winter
Grauwe Gans O standvogel
Nijlgans O standvogel
Wilde Eend X standvogel
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Fazant X standvogel
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Kievit O standvogel, winter schaars
Bokje X doortrekker, winter schaars
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Houtsnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Kokmeeuw O standvogel
Stormmeeuw O doortrekker, winter
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Groene Specht X standvogel
Zwarte Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Kleine Bonte Specht X standvogel (schaars)
Veldleeuwerik O doortrekker, winter/zomer schaars
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Merel X standvogel
Kramsvogel X winter, doortrekker
Goudhaantje X standvogel
Staartmees X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Keep X winter, doortrekker
Groenling X standvogel
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten februari 2019 49  
     
Totaal soorten aug 2009 tm feb 2019 149  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan

   
nieuw voor de golfbaan