Waargenomen vogelsoorten in september 2018

watersnip

September was een maand waarin in onze regio de temperaturen boven het landelijk gemiddelde waren. Daarentegen viel er aanzienlijk minder regen dan op veel andere plaatsen in ons land. Om het grondwater weer op een acceptabel peil te krijgen hebben we nog veel water nodig.

 

De weersomstandigheden om te golfen waren doorgaans goed. Dit was ook van toepassing op de terrassen. Het aantal waargenomen vogelsoorten was met 45 het laagste van de afgelopen 10 jaar. 

De weersomstandigheden van de afgelopen zomer spelen hierin ongetwijfeld een rol. In het algemeen voor vogelaars een rustige maand.

De bijzonderheden van deze maand

 • Ik heb geen Gierzwaluwen meer gezien, wel nog de 3 overige zwaluwsoorten t.w. de Boeren-, de Oever- en de Huiszwaluw. 
 • Het paartje Knobbelzwanen met jongen laten zich steeds minder zien. Ik ben benieuwd of het blijvers zijn in de komende maanden. 
 • Met regelmaat een of twee over- of opvliegende Watersnippen.
 • Verder viel op dat op de fairways behoorlijk wat Witte kwikstaarten rondhingen.
 • Op sommige kwetsbare plaatsen is te zien dat kraaiachtigen hun sporen achterlaten als
  ze op zoek zijn geweest naar emelten.
 • In september een overvliegende Slechtvalk, een roepende Waterral, een Roodborsttapuit en
  minimaal 15 foeragerende Putters.
 • In hogere begroeiing, struiken en bomen verspreid over de baan zochten Kool-, Pimpelmezen en andere zangvogels naar voedsel.
 • In de lucht was nog weinig te merken van doortrek naar het zuiden.

 Natuurwerkgroep IVN het Woold

Jan van der Loo

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN SEPTEMBER 2018

   
op Golfbaan het Woold    
     
Dodaars X standvogel
Aalscholver O standvogel, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Knobbelzwaan X standvogel
Grauwe Gans O standvogel
Nijlgans O standvogel
Wilde Eend X standvogel
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Slechtvalk O standvogel
Waterral X standvogel, doortrekker
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Witgatje O doortrekker
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Turkse Tortel X standvogel
Groene Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Oeverzwaluw X zomer
Boerenzwaluw X zomer
Huiszwaluw X zomer
Gele Kwikstaart X zomer
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Roodborst X standvogel
Roodborsttapuit X zomer
Merel X standvogel
Tjiftjaf X zomer
Staartmees X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Ekster X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Putter X standvogel
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten september 2018 45  
     
Totaal soorten aug 2009 tm sep 2018 149  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan

   
nieuw voor de golfbaan