Waargenomen vogelsoorten in oktober 2019

Winterkoning 360

De maand oktober 2019 was met de nodige depressies en de zuidwestelijke luchtstroming erg wisselvalling en landelijk gezien bovengemiddeld nat.

De meeste regen viel in het westelijk/noordwestelijk kustgebied. Oostelijk en zuidoostelijk Nederland bleef op veel plaatsen wel onder dit landelijk gemiddelde.

Het aantal uren zon paste goed bij de maand oktober en was redelijk over het land verdeeld. De laatste dagen van de maand brachten nog mooi en rustig weer met noordelijk wind, vrij zonnig weer en koude nachten met op veel plaatsen nachtvorst.

 

De bijzonderheden van de maand oktober 2019

Het aantal van 49 waargenomen vogelsoorten in oktober 2019 is in lijn met de afgelopen jaren.

Op 10 oktober de eerste 2 Bokjes in de nazomer/herfst 2019 opvliegend waargenomen.
Op die dag verder 2 Grote Zilverreigers, 1 Roodborsttapuit, 10 Boerenzwaluwen, 20 Witte Kwikstaarten en o.a. overtrekkende Graspiepers, vink- en lijsterachtigen.

De IJsvogel is in oktober weer enkele keren gezien door enkele golfers. Mijn waarneming was op 17 oktober.

Familie Knobbelzwaan is weer regelmatig waargenomen in oktober. Een solitair juveniel exemplaar verbleef soms nog elders op de baan.

Op 21 oktober o.a. overvliegend: Houtduiven, 20 Kieviten, 8 Grote Zilverreigers, 3 Knobbelzwanen, vinkachtigen (o.a.Kepen), Graspiepers, groepjes Kramsvogels en Koperwieken

Op de plasjes blijft het aantal Meerkoeten, Waterhoentjes en Eenden laag.

Jan van der Loo
Natuurwerkgroep IVN het Woold
11 november 2019

Natuurwerkgroep IVN het Woold

Jan van der Loo

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN OKTOBER 2019

   
op Golfbaan het Woold    
     
Aalscholver X standvogel, doortrekker
Grote Zilverreiger O winter, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Knobbelzwaan X standvogel
Rietgans O winter
Kolgans O winter
Grauwe Gans O standvogel
Canadese Gans O standvogel
Wilde Eend X standvogel
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Kievit O standvogel, winter schaars
Bokje X doortrekker, winter schaars
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
IJsvogel X standvogel
Groene Specht X standvogel
Zwarte Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Veldleeuwerik X doortrekker, winter/zomer schaars
Boerenzwaluw X zomer
Graspieper X standvogel
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Roodborsttapuit X zomer
Merel X standvogel
Kramsvogel O winter, doortrekker
Zanglijster X standvogel
Koperwiek O winter, doortrekker
Tjiftjaf X zomer
Staartmees X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Keep O winter, doortrekker
Groenling X standvogel
Putter X standvogel
     
Totaal soorten oktober 2019 49  
     
Totaal soorten aug 2009 tm okt 2019 151  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan

   
nieuw voor de golfbaan