Waargenomen vogelsoorten in oktober 2018

heggenmus 360

Oktober was een maand waarbij in onze regio temperaturen van soms boven de 25 graden Celsius geen uitzondering waren. Daarentegen viel er op de golfbaan wel aanzienlijk minder regen dan op veel andere plaatsen in ons land. Om het grondwater weer op een acceptabel peil te krijgen hebben we nog veel water nodig.

De golfomstandigheden waren wederom goed inclusief de “derde helft” om in voetbaltermen te spreken.

 

Het aantal waargenomen vogelsoorten bleef weer weer onder het gemiddelde van de afgelopen jaren.

De bijzonderheden van deze maand

Op 30 oktober zag Greenkeper Ron 8 Patrijzen en 1 IJsvogel.

Watersnippen en Bokjes zijn al terug. Maar door de droogte zijn de levensomstandigheden
wat veranderd. Ik ben benieuwd hoe dit aanstaande winter verder gaat zowel in aantallen als in verblijfplaatsen op de baan. Groene spechten lieten zich de hele maand goed horen en zien.

In oktober kwam de doortrek van vogels wat meer op gang. Je zag en hoorde weer Kol- en Rietganzen in meestal nog kleinere groepjes doortrekken op zoek naar foerageer- en slaapplaatsen. Soms ook groepen Houtduiven. Minder opvallend zijn de doortrekkende vinkachtigen als Vinken, Kepen, Groenlingen en Putters. Verder soorten als Zanglijster, Kramvogels, Veldleeuweriken en Graspiepers. De twee jongen van het paartje Knobbelzwanen zijn volgroeid maar laten zich nog goed onderscheiden door hun kleur. De Grote Zilverreiger hebben we in oktober nog gemist.

Natuurwerkgroep IVN het Woold

Jan van der Loo

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN OKTOBER 2018

   
op Golfbaan het Woold    
     
Aalscholver O standvogel, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Knobbelzwaan X standvogel
Rietgans O winter
Kolgans O winter
Grauwe Gans O standvogel
Nijlgans O standvogel
Wilde Eend X standvogel
Buizerd X standvogel, doortrekker
Patrijs X standvogel
Fazant X standvogel
Torenvalk X standvogel
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Bokje X doortrekker, winter schaars
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
IJsvogel X standvogel
Groene Specht X standvogel
Zwarte Specht O standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Veldleeuwerik O doortrekker, winter/zomer schaars
Graspieper X standvogel
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Merel X standvogel
Kramsvogel O winter, doortrekker
Zanglijster O standvogel
Tjiftjaf X zomer
Staartmees X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Ekster O standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Keep O winter, doortrekker
Groenling X standvogel
Putter X standvogel
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten oktober 2018 49  
     
Totaal soorten aug 2009 tm okt 2018 149  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan

   
nieuw voor de golfbaan