Waargenomen vogelsoorten in november 2018

Winterkoning 360

November was weer een zonnige en erg droge maand. De hoogste temperaturen (met een uitschieter van bijna 20 graden) en amper regen waren er in de eerste helft van de maand. Hierop volgde een periode met veel bewolking, amper zon, oostelijke wind en lage temperaturen voor de tijd van het jaar. De wind ging daarna naar het westen, temperaturen gingen omhoog en er viel wat motregen en af en toe een buitje. De regen hoeveelheid bleef echter veel te laag.

Met 48 waargenomen vogelsoorten sloot de maand november goed aan bij het gemiddelde van voorgaande jaren.

De bijzonderheden van deze maand

Op 30 november zagen we pas de Grote Zilverreiger weer terug op de golfbaan, meer dan een maand later dan voorgaande jaren. Blauwe reigers waren dagelijks aanwezig. De familie Knobbelzwaan was regelmatig op de Golfbaan en de Eeuwselseloop te zien. Op de sloten en plasjes was het zeer rustig met de eenden. Dagelijks wel Wilde eenden in groepjes met wisselende aantallen. Verder een paartje Krakeenden.

Meerkoeten zijn bijna allemaal vertrokken. Het Waterhoen leeft zeer verborgen tussen de hoge begroeing en zie je nauwelijks.
Op de Gezandebaan zitten meestal altijd wel Waterhoentjes op de plasjes. Maar de plasjes zijn op dit moment modderpoelen. Zou dit de reden zijn dat ze afgelopen maand regelmatig op bezoek gingen bij de kippen van de buurman en dan ook nog bleven eten (bedankt André).

Natuurwerkgroep IVN het Woold

Jan van der Loo

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN NOVEMBER 2018

   
op Golfbaan het Woold    
     
Grote Zilverreiger X winter, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Knobbelzwaan X standvogel
Rietgans O winter
Kolgans O winter
Grauwe Gans O standvogel
Canadese Gans O standvogel
Krakeend X standvogel
Wilde Eend X standvogel
Sperwer X standvogel, doortrekker
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Fazant X standvogel
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Bokje X doortrekker, winter schaars
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Kokmeeuw O standvogel
Stormmeeuw O doortrekker, winter
Kleine Mantelmeeuw O standvogel, schaars
Zilvermeeuw O standvogel, niet algemeen
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Groene Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Veldleeuwerik O doortrekker, winter/zomer schaars
Graspieper X standvogel
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Merel X standvogel
Kramsvogel X winter, doortrekker
Koperwiek X winter, doortrekker
Goudhaantje X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Gaai X standvogel
Ekster X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Keep O winter, doortrekker
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten november 2018 48  
     
Totaal soorten aug 2009 tm nov 2018 149