Waargenomen vogelsoorten in juni 2019

Sperwer

In tegenstelling tot mei was de maand juni 2019 gemiddeld in Nederland aan de natte kant maar met veel zon en hoge temperaturen. Regionaal en plaatselijk met grote verschillen in het aantal uren zon, de hoeveelheid neerslag en heftigheid van de hagel- en onweersbuien.

De meeste regen viel in de eerste helft van de maand. Hierbij kwamen het oosten en het zuiden er bekaaid vanaf. 

 Daarentegen waren in de tweede helft van de maand de meeste uren zon en de hoogste temperaturen wel in het oosten en zuidoosten van Nederland. In de laatste 10 dagen soms met tropische temperaturen tot boven de 35 graden Celsius.

Het zal duidelijk zijn dat de gevolgen van de droogte op de golfbaan problematisch kunnen worden. 

De bijzonderheden van de maand juni 2019

Met 57 waargenomen vogelsoorten sloot de maand juni goed aan bij het gemiddelde aantal soorten van de voorgaande 9 jaren.  

De maand juni is normaliter altijd een vrij rustige maand en juni 2019 was hierop geen uitzondering. Het uitbundige van de drukke broedtijd  met balts, zang en nestbouw wordt minder. Alle tijd wordt besteed aan het grootbrengen van de jongen. 

Voor de oplettende golfer zijn op de plassen altijd wel rondzwemmende vogels met jongen te zien zoals Knobbelzwaan, Wilde Eend, Meerkoet en soms Waterhoen. In de vroege ochtenduren was  de roep van de koekoek, meestal op afstand, regelmatig te horen.

Op 5 juni zat al een groep van veertig wilde eenden op de plas bij hole 13/14. Op 1 juni hoorden Jan en Riek (IVN) bij het clubgebouw 2 roepende steenuilen. Later in de maand hebben ze dit op dezelfde plek nogmaals gehoord. Op 11 juni weer een koppeltje patrijzen gezien.

Op 16 juni om 14.00 uur zag Cor Vos (IVN) twee adulte zwarte ooievaars boven hole 3 al thermiekend over komen vliegen.

De 4 jongen van “onze” familie Knobbelzwaan, zijn afgelopen maand flink gegroeid. 

Natuurwerkgroep IVN het Woold

Jan van der Loo

 

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN JUNI 2019

   
op Golfbaan het Woold    
     
Aalscholver O standvogel, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Zwarte Ooievaar O doortrekker
Knobbelzwaan X standvogel
Grauwe Gans X standvogel
Nijlgans O standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Patrijs X standvogel
Fazant O standvogel
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Scholekster X zomer
Kievit X standvogel, winter schaars
Kokmeeuw O standvogel
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Koekoek X zomer
Steenuil X standvogel
Gierzwaluw X zomer
Groene Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Veldleeuwerik O doortrekker, winter/zomer schaars
Oeverzwaluw X zomer
Boerenzwaluw X zomer
Huiszwaluw X zomer
Boompieper X zomer
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Gekraagde Roodstaart X zomer
Roodborsttapuit X zomer
Merel X standvogel
Zanglijster X standvogel
Bosrietzanger X zomer
Kleine Karekiet X zomer
Spotvogel X zomer
Grasmus X zomer
Zwartkop X zomer
Tjiftjaf X zomer
Fitis X zomer
Staartmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Groenling X standvogel
Putter X standvogel
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten juni 2019 57  
     
Totaal soorten aug 2009 tm juni 2019 150  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan

   
nieuw voor de golfbaan