Waargenomen vogelsoorten in juli 2019

SperwerDe maand juli 2019 was gemiddeld vrij droog, warm en zonnig. Het werd wel een echt extreme maand. Dit door de tegenstellingen in de weersomstandigheden in de loop van de maand en de invloed hiervan op de plaatselijke omstandigheden.

De 2e helft van de maand was droog en extreem warm. De amateur-meteorologen moeten een geweldige maand gehad hebben dit in tegenstelling tot de amateur-ornithologen. De temperaturen liepen op tot een recordhoogte van 40,7 graden Celsius in Etten-Leur waarmee het oude record van 38,6 graden Celsius in Warnsveld uit 1944 ruimschoots werd verbroken.

 

De maand juli was een droge maand waarbij de verdeling van de hoeveelheid regenwater slecht over het land verdeel werd. Onze regio lag meestal ook niet op de koers van de plaatselijke plensbuien. De droogte op de golfbaan lijkt hierdoor een chronisch ziekte/probleem te worden.

De bijzonderheden van de maand juli 2019.

Het aantal van 52 waargenomen vogelsoorten in juli 2019 viel lager uit dan de voorgaande 9 jaren. Weersomstandigheden en intensiteit van de inventarisatie hebben hierin mede een rol gespeeld.

Op 10 en 29 juli vloog een Witgatje op waarschijnlijk vanaf een slikrandje op de Golfbaan.
Op 10 juli ook 5 hazen gezien verdeeld

Op de plas tussen holes 13 en 14 (hoek bij tee van hole 14) in de ochtend enkele malen ca. 50 Wilde Eenden waargenomen.
Greenkeeper Ron heeft weer in de 3e week van juli 2x een IJsvogel waargenomen.

De complete familie Knobbelzwaan is nog regelmatig gezien op of in de omgeving van de golfbaan. De laatste dagen van juli soms bij het plasje bij de tee van hole 10. De volwassen vogels zijn in de rui. Op meer plaatsen op de baan zie je ook rui veren liggen.

Aanpassingen bijlagen van juni 2019

Nadat ik vorige maand de vogelgegevens van juni 2019 al had doorgestuurd heb ik van enkele leden nog aanvullingen doorgekregen over de maand juni. Deze aanvullende waarnemingen heb ik hier en hier verwerkt 

Natuurwerkgroep IVN het Woold

Jan van der Loo

 

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN JULI 2019

   
op Golfbaan het Woold    
     
Dodaars X standvogel
Aalscholver O standvogel, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Knobbelzwaan X standvogel
Grauwe Gans O standvogel
Nijlgans O standvogel
Wilde Eend X standvogel
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Scholekster X zomer
Kievit X standvogel, winter schaars
Witgatje O doortrekker
Kokmeeuw X standvogel
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Gierzwaluw X zomer
IJsvogel X standvogel
Groene Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Oeverzwaluw X zomer
Boerenzwaluw X zomer
Huiszwaluw X zomer
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Roodborsttapuit X zomer
Merel X standvogel
Zanglijster X standvogel
Bosrietzanger X zomer
Kleine Karekiet X zomer
Spotvogel X zomer
Grasmus X zomer
Zwartkop X zomer
Tjiftjaf X zomer
Fitis X zomer
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Groenling X standvogel
Putter X standvogel
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten juli 2019 52  
     
Totaal soorten aug 2009 tm juli 2019 150  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan

   
nieuw voor de golfbaan