Waargenomen vogelsoorten in december 2018

Winterkoning 360

De zachte maand december begon wisselvallig met een westelijke luchtstroming, af en toe hoge temperaturen die soms opliepen tot boven de 10 graden. Dit werd in het midden van de maand gevolgd door een drogere een koudere periode met nachtvorst. De maand sloot weer af met rustig, vaak somber weer. In 2018 was december een van de weinige maanden waarin het aantal uren zon iets lager lag dan gemiddeld en de hoeveelheid neerslag net iets hoger.

Dit laatste was zeker te merken op 2 zaterdagen waarop de wintercompetitie werd gespeeld.

Met 44 waargenomen vogelsoorten sloot de maand november aan bij het gemiddelde aantal van voorgaande jaren.

De bijzonderheden van deze maand Een Grote Zilverreiger is weer regelmatig terug op de golfbaan, vorige winter had hij meestal gezelschap van een soortgenoot. Blauwe reigers waren dagelijks aanwezig.

13 december was een goede vogeldag met 2 Buizerds, 1 Torenvalk, 2 Groene Spechten, 3 Bokjes, 3 Watersnippen, 20 Rietgorzen, minimaal 5 Kepen en minimaal 20 Putters.

Op de sloten en plasjes bleef het rustig met de eenden. Alleen Wilde Eenden in groepjes met wisselende aantallen. Geen andere eenden gezien. Terwijl op de visvijver toch ook dikwijls Wintertalingen en Krakeenden worden waargenomen, afgelopen weken zelfs Grote Zaagbekken (bijv. 22 dec., 10 exemplaren).

Binnen de Natuurwerkgroep wordt nu nog hard gewerkt om de gegevens van 2018 van alle inventarisaties om te zetten in een Inventarisatierapport Flora en Fauna 2018.

Natuurwerkgroep IVN het Woold

Jan van der Loo

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN DECEMBER 2018

   
op Golfbaan het Woold    
     
Aalscholver X standvogel, doortrekker
Grote Zilverreiger X winter, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Knobbelzwaan X standvogel
Rietgans O winter
Kolgans O winter
Nijlgans O standvogel
Wilde Eend X standvogel
Sperwer X standvogel, doortrekker
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Fazant X standvogel
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Bokje X doortrekker, winter schaars
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Kokmeeuw O standvogel
Stormmeeuw O doortrekker, winter
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Groene Specht X standvogel
Zwarte Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Graspieper X standvogel
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Merel X standvogel
Goudhaantje X standvogel
Staartmees X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Keep X winter, doortrekker
Putter X standvogel
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten december 2018 44  
     
Totaal soorten aug 2009 tm dec 2018 149  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan