Waargenomen vogelsoorten in december 2019

Winterkoning 360

De maand december 2019  begon met wisselvallig, zeer zacht weer en buien, bij westelijke wind. Gemiddeld meer regen, minder zon en hoge temperaturen.

Dit werd gevolgd door een drogere, koudere periode met nachtvorsten en lagere middagtemperaturen.

Vanaf midden december tot Kerstmis werd het met zuidwestelijke wind sterk wisselvallig, nat en zacht weer. Bij heldere nachten soms nachtvorst. Dit bleef doorgaan tot 31 december, waarbij de jaarwisselingsdagen opvielen door plaatselijk zeer dichte mist die voor veel overlast zorgde voor het weg- en vliegverkeer.

 

De bijzonderheden van de maand december 2019

Het aantal van 42 waargenomen vogelsoorten in december 2019 is normaal. Het aantal watervogels blijft achter. Weinig Meerkoeten, amper Waterhoentjes en geen enkele Dodaars. 

Gelukkig hebben we nog de familie Knobbelzwaan voor de afwisseling. Het lijkt dat de familie zich heeft opgesplitst. De oudervogels met het grijze jong en de 3 witte jongen zijn vaak gescheiden gezien.

Op 18 december 2 Bokjes, 2 Watersnippen en een haas in het bos. Opvallend veel pleisterende en overvliegende  Houtduiven. Diverse groepjes rondvliegende vinkachtigen, overtrekkende Kokmeeuwen en tussen foerageer- en slaapplaatsen pendelende groepjes Riet- en Kolganzen.  

Verrassend waren 2 zacht roepende Goudvinken.

Bij de nabijgelegen visvijver bevindt zich een slaapplaats van Grote Zilverreigers Met de waarneming van een pleisterende Grote Zilverreiger en  Blauwe Reiger tussen Kerst en Oud en Nieuw sloot ik ook dit vogeljaar op Het Woold af!

Jan van der Loo
Natuurwerkgroep IVN het Woold
4 januari 2020

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN DECEMBER 2019

   
op Golfbaan het Woold    
     
Aalscholver O standvogel, doortrekker
Grote Zilverreiger X winter, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Knobbelzwaan X standvogel
Rietgans O winter
Kolgans O winter
Grauwe Gans O standvogel
Nijlgans O standvogel
Wilde Eend X standvogel
Buizerd X standvogel, doortrekker
Fazant X standvogel
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Bokje X doortrekker, winter schaars
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Kokmeeuw O standvogel
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Groene Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Graspieper X standvogel
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Merel X standvogel
Kramsvogel X winter, doortrekker
Staartmees X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Ekster X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Putter X standvogel
Goudvink X standvogel
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten december 2019 42  
     
Totaal soorten aug 2009 tm dec 2019 151  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan

   
nieuw voor de golfbaan