Waargenomen vogelsoorten in april 2019

Sperwer

De maand april was gemiddeld zeer zacht, zonnig, vrij droog en regelmatig winderig.

Het weer was sterk wisselend. April zette in met een wisseling naar kouder weer. De eerste dagen met soms buien. Gevolgd door weer met nachtvorst en geleidelijk oplopende dagtemperaturen naar ca. 20 graden Celsius. Midden april weer een korte periode met flinke nachtvorst en dagtemperaturen van rond 10 graden Celsius.

Hier en daar nog een winterse bui. Na half  april kwam een periode met mooi zonnig weer met hoge temperaturen tot soms 25 graden Celsius. De maand sloot af met lagere temperaturen bij wisselvallig weer met enkele buien. Met 63 waargenomen vogelsoorten sloot de maand april goed aan bij het gemiddelde aantal soorten van voorgaande jaren.

De bijzonderheden van deze maand. 

In april kwam er weer  meer leven in het vogelwereldje op de Golfbaan. Boerenzwaluw, Fitis, Boompieper, Zwartkop, Putter, Grasmus, Tuinfluiter, Gele Kwikstaart, Koekoek en Kleine Karekiet zijn weer toegevoegd aan de vogelpopulatie

Opvallend blijft de rust op nagenoeg alle plasjes. Buiten de Meerkoet, Dodaars en Wilde Eend is de aanwezigheid van vooral de Kuifeend maar ook andere eenden soorten minimaal. Wel

2 à 3 paartjes Krakeenden gezien op de Eeuwselseloop.

Op 23 april o.a. waarneming van een paartje Patrijzen, 1 Witgatje, 1 Bokje, minimaal 5 Watersnippen, 1 Sperwer

Op 29 april tijdens de golfcompetitie meerdere malen de Koekoek horen roepen, gezien op 3 plaatsen Meerkoeten met jongen, een Wilde Eend met ca. 10 jongen en de eerste zingende Kleine Karekieten dit voorjaar.

“Onze” familie Knobbelzwaan is in april weer gereduceerd tot voorlopig twee. De 2 jongen van vorig jaar zijn de wijde wereld in en op een andere plaats (links bij hole 13) hebben de 2 oudjes een nest gebouwd. Voorlopig kunnen ze weer vooruit.

Natuurwerkgroep IVN het Woold

Jan van der Loo

 

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN APRIL 2019

   
op Golfbaan het Woold    
     
Dodaars X standvogel
Aalscholver X standvogel, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Knobbelzwaan X standvogel
Grauwe Gans O standvogel
Nijlgans X standvogel
Krakeend X standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Sperwer X standvogel, doortrekker
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Patrijs X standvogel
Fazant X standvogel
Waterral X standvogel, doortrekker
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Scholekster X zomer
Kievit O standvogel, winter schaars
Bokje X doortrekker, winter schaars
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Witgatje X doortrekker
Kokmeeuw O standvogel
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Koekoek X zomer
Groene Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Boerenzwaluw X zomer
Boompieper X zomer
Graspieper X standvogel
Gele Kwikstaart X zomer
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Blauwborst X zomer
Roodborsttapuit X zomer
Merel X standvogel
Kramsvogel X winter, doortrekker
Zanglijster X standvogel
Kleine Karekiet X zomer
Grasmus X zomer
Tuinfluiter X zomer
Zwartkop X zomer
Tjiftjaf X zomer
Fitis X zomer
Staartmees X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Ekster X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Groenling X standvogel
Putter X standvogel
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten april 2019 63  
     
Totaal soorten aug 2009 tm apr 2019 149  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan

   
nieuw voor de golfbaan