Waargenomen vogelsoorten augustus 2018

Roodborsttapuit 360Het droge en zeer warme weer heeft begin augustus nog enige tijd voortgezet waardoor dezomer van 2018 is uitgegroeid tot de warmste en droogste zomer van de afgelopen eeuw.

Daarna werd het weer wisselvalliger. De temperaturen gingen naar meer draaglijker temperaturen rond 25 graden Celcius. Het neerslagniveau werd enigszins acceptabel.

De golfbaan veranderde waarbij de kleur groen meer ging overheersen. Maar de gevolgen van de droogte zullen nog lang zichtbaar blijven.

Het aantal waargenomen vogelsoorten lag met 46 in augustus 2018 aan de lage kant. Alleen augustus 2010 lag met 44 soorten nog net lager.

De bijzonderheden van deze maand

Op 5 augustus 5 hazen, een paartje Dodaars met 5 jongen en het paartje Knobbelzwaan met 2 al grote jongen. Op 18 augustus 1 IJsvogel en 6 foeragerende Gele Kwikstaarten. De volgende dag een overvliegende Boomvalk en een roepende Waterral. Verder nog in augustus een opvliegende Watersnip en enkele Putters. De Gierzwaluw maar ook enkele zangvogels hebben zich niet laten horen en zien. En uiteraard hebben we veel van onze vaste gasten gezien die het hele jaar in meer of mindere mate aanwezig zijn.

 Natuurwerkgroep IVN het Woold

Jan van der Loo

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN AUGUSTUS 2018

   
op Golfbaan het Woold    
     
Dodaars X standvogel
Blauwe Reiger X standvogel
Knobbelzwaan X standvogel
Grauwe Gans O standvogel
Nijlgans X standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Boomvalk O zomer
Waterral X standvogel, doortrekker
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Watersnip O doortrekker, winter/zomer schaars
Kokmeeuw O standvogel
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Turkse Tortel X standvogel
IJsvogel X standvogel
Groene Specht O standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Oeverzwaluw X zomer
Boerenzwaluw X zomer
Huiszwaluw X zomer
Gele Kwikstaart X zomer
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Roodborst X standvogel
Merel X standvogel
Kleine Karekiet X zomer
Tjiftjaf X zomer
Staartmees X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Ekster X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Groenling X standvogel
Putter X standvogel
     
Totaal soorten augustus 2018 46  
     
Totaal soorten aug 2009 tm augustus 2018 149  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord vanaf de baan

   
nieuw voor de golfbaan