Vrijwilligersavond 2022

Nu we de beperkingen als gevolg van corona goeddeels achter ons gelaten hebben, hernemen ook oude gewoonten en tradities hun loop. Een daarvan is het traditionele vrijwilligersdiner op Golfbaan Het Woold in de maand december.

Het was voor de vrijwilligers en hun aanhang de tweede keer dit jaar dat ze aanschoven bij het vrijwilligersdiner, in maart jongstleden vond de editie 2021 plaats.

Voorzitter Jobse bedankte iedereen voor zijn of haar inzet. En ging in prachtige volzinnen en een gedicht in op de motivaties en het werk van de vrijwilligers en commissieleden op Het Woold.

‘De vereniging draait fantastisch’, ‘u allen bent de raderen die ervoor zorgen dat de wielen schijnbaar ongemerkt doordraaien’. ‘Dank daarvoor’. Jan van Eijk bedankte namens de baaneigenaren en GVR de vrijwilligers voor hun inzet.

Waarna het diner startte. En iedereen genoot van fantastische gerechten, heerlijke wijn en dat alles in een mooi gedecoreerd restaurant in kerstsfeer. Een topavond voor alle aanwezigen.