Natuurbeheer werkt!

Er wordt op Het Woold terdege rekening gehouden met de flora en fauna. De baancommissie, het management, de greenkeepers en vrijwilligers van het IVN werken continue aan het in kaart brengen en verbeteren van de wild- en plantenstand op en rondom de golfbanen.

En dat werpt zijn vruchten af. Soms ongemerkt, maar af en toe ook heel tastbaar. Zoals afgelopen week. Toen in de pers publicaties opdoken over de Levendbarende Hagedis (een kleine hagedis die géén eieren legt). U kon erover lezen in Peelbelang.

De Levendbarende Hagedis werd gesignaleerd en is bijzonder omdat men er al jaren vanuit ging dat deze diersoort in de zone niet meer voorkwam. Een compliment voor de ‘natuurbewakers’ en -verbeteraars op Het Woold. Ga zo door!