Plaatselijke regels Vier Eijckenbaan

 1. Buiten de baanis gemarkeerd met witte palen of met hekken of afrasteringen.
 2. Gebieden gemarkeerd met blauwe palen zijn verboden speelzones die moeten worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Bij belemmering door deze verboden speelzones is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16-1f.
 3. Vaste obstakels.
  1. Alle markeringspalen van hindernissen en G.U.R. alsmede afstandspalen op de baan worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1.
  2. Sproeikoppen rond de green: een vast obstakel in het algemene gebied dat op de speellijn binnen twee clublengten van de green en binnen twee clublengten van de bal ligt, mag worden ontweken volgens Regel16.1b.
 4. Verboden speelzones
  1. Rode palen met groene koppen markeren een verboden speelzone in een hindernis. Ontwijken is verplicht volgens Regel 17.1
  2. Hole 13: Verboden zone rond de green van hole 13 wordt aangegeven door witte palen met groene koppen. Indien de bal in de baan ligt en iets in de verboden zone vormt een belemmering voor stand of slag, dan is ontwijken zonder straf verplicht, volgens Regel 16.1f(2), abnormale baanomstandigheden.
  3. Integraal onderdeel baan. Gestapelde houtblokken en bomen beschermd met bamboestokken of planken zijn integrale onderdelen van de baan.
 5. Droppingzones. Als een bal in een rode hindernis ligt of als bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet gevonden is tot stilstand is gekomen in de rode hindernis heeft de speler de volgende opties:
  1. Ontwijken volgens regel 17.1 (hindernissen)
  2. En als extra mogelijkheid op hole 4, 14 en 17 een bal in de droppingzone droppen met bijtelling van één strafslag. De droppingzone is aangegeven met een bordje “Droppingzone” en gemarkeerd met witte lijnen. Deze droppingzone is een dropzone als bedoeld in Regel 14.3.

Overtreding van de plaatselijke regels : Algemene straf

Algemene informatie:

 • Gebieden gemarkeerd met palen met groene koppen mogen niet betreden worden.
 • Plaats uitgeslagen plaggen terug en trap deze goed aan.
 • Het rijden met trolleys of buggy’s tussen greens en bunkers en op de heuvels rond de greens is verboden.
 • Laat snellere flights door.
 • Baanpersoneel heeft altijd voorrang. Indien baanpersoneel aan het werk is binnen slagafstand moeten spelers wachten op een teken van het baanpersoneel.
 • Aanwijzingen van de Marshall dienen opgevolgd te worden.
 • De afstandsmarkeringen langs de baan geven de afstand aan tot midden green.
 • Raadpleeg de Woold site / informatiebord voor tijdelijke plaatselijke regels.

Bij calamiteiten: 112 | Caddymaster/clubhuis/marshal: 0493-560462

© Golfbaan Het Woold