Plaatselijke regels Vier Eijckenbaan

 1. Buiten de baan is gemarkeerd met witte palen of met wit gemerkte hekken en afrasteringen.
 2. Gebieden gemarkeerd met blauwe palen zijn een verboden speelzone die moeten worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16-1f.
 3. Vaste obstakels. Alle markeringspalen van hindernissen en G.U.R. , alsmede afstandspalen op de baan worden beschouwd als vaste obstakels waarvan ontwijken zonder straf is toegestaan volgens Regel 16.1.
  • Sproeikoppen rond de green
   Een vast obstakel in het algemene gebied dat op de speellijn binnen twee clublengten van de green en binnen twee clublengten van de bal ligt, mag worden ontweken volgens Regel 16.1b.
 1. Verboden speelzones.
  1. Het gebied binnen de hindernissen gemarkeerd door rode palen met groene kop is een verboden speelzone. Als een bal binnen de hindernis in deze verboden speelzone ligt mag de bal niet worden gespeeld zoals deze ligt. De belemmering door de verboden speelzone moet worden ontweken volgens Regel 17.1.e. Als zijn of haar bal buiten de hindernis op de baan is en iets in de verboden speelzone een belemmering vormt voor de ruimte voor de voorgenomen swing of stand dan moet de speler deze belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f. De speler mag de bal niet spelen zoals hij ligt.
  2. Het gebied buiten de baan, gemarkeerd met witte palen met groene kop, is een verboden speelzone en de speler moet deze belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f(2) als zijn of haar bal op de baan is en iets in de verboden speelzone een belemmering vormt voor de ruimte van de voorgenomen stand of swing. De speler mag de bal niet spelen zoals deze ligt.
  3. Aangepaalde bomen zijn een verboden speelzone. Indien er sprake is van belemmering (zie Regel 2.4) door aangepaalde bomen, moet de speler die belemmering ontwijken volgens Regel 16.1f. Bomen die beschermd zijn met hout/bamboe ,horen integraal bij de baan en geven geen recht om deze te ontwijken zonder straf.
 2. Droppingzones. Als een bal in een hindernis ligt of als het bekend of praktisch zeker is dat een bal die niet is gevonden tot stilstand gekomen is in de hindernis, heeft de speler de volgende opties met een strafslag:
  1. Ontwijken volgens Regel 17.1 of
  2. Als een extra mogelijkheid, als het lateraal ontwijken volgensregel 17.1 niet toe te passen is ,de oorspronkelijke bal of een andere bal in de droppingzone droppen, aangegeven met een bordje “Droppingzone” en gemarkeerd met witte lijnen. Deze droppingzone is een dropzone als bedoeld in Regel 14.3.

Overtreding van de plaatselijke regels: Algemene straf.

Algemene informatie:

 • Verboden speelzones /gebieden (biotopen) het is verboden deze gebieden te betreden.
 • Plaats uitgeslagen plaggen terug en trap deze goed aan. Vermijd het rijden met trolleys tussen de green en bunker. Laat snellere flights door.
 • Baanpersoneel heeft altijd voorrang, Indien baanpersoneel aan het werk is binnen slagafstand moeten spelers altijd wachten op een teken van het baanpersoneel.
 • Volg altijd de aanwijzingen van de Marshall op.
 • Alle afstandsmarkeringen zijn tot het midden van de green. 50 meter (rood), 100 meter ( Blauw ), 150 meter (geel ), 200 meter (wit).
 • Raadpleeg het informatiebord voor tijdelijke plaatselijke regels.

Bij calamiteiten: 112

Caddymaster/clubhuis/Marshall: 0493-560462

© Golfbaan Het Woold