Jaarlijkse handicapherziening

golfregel01Vergelijk het met de APK-keuring van je auto, de jaarlijkse handicapherziening. Minimaal één keer per jaar moet de handicap voor alle golfers worden herzien. Meestal gebeurt dit aan het einde van het jaar, maar het mag ook tussentijds. In dit artikel lichten we de (jaarlijkse) handicapherziening en de rol van de handicapcommissie toe.

Wat is de (jaarlijkse) handicapherziening en waarom moet deze worden toegepast?

De (jaarlijkse) handicapherziening is gebaseerd op een formule die een eventuele aanpassing van de handicap van een golfer adviseert. Bij de herziening wordt aan de hand van de recente scores van een golfer gekeken of de handicap van de golfer past bij deze scores. Een aanpassing zorgt ervoor dat de handicap weer past bij de speelsterkte die een golfer heeft.
Hareco neemt de volgende factoren mee in de beslissing om een handicap wel of niet aan te passen.

  • De ontwikkeling van een handicap gedurende het jaar.
  • De fysieke mogelijkheden en de leeftijd van de golfer.
  • De resultaten van oefenkaarten of non-qualifying wedstrijden van de golfer.
     

Uitzonderingen 

Voor de golfers met hcp 37 tot 54 is er geen (jaarlijkse) handicapherziening, tenzij de golfer hierom vraagt. Als je naar aanleiding van de aanpassing van je handicap vragen hebt, dan stellen we het op prijs als je hierover met ons contact opneemt.

Voorzitter Handicap commissie
Harry Peeters
Harry@peeter.us