Hoornaars op de golfbaan

Graag wil ik wat informatie geven over de hoornaars, die we op onze golfbaan tegenkomen. 

We krijgen de laatste tijd vragen over grote bouwsels die aan onze nestkasten hangen.

Dit zijn nesten van de Europese hoornaars. Deze (grote) wespensoort maakt zijn nest vaak in een holle boom, een spouwmuur of in een nestkast. Op onze baan zijn momenteel zeker 6 nestkasten bezet door hoornaars. 

De hoornaar is een inheemse wespensoort die een belangrijke rol speelt in het ecosysteem. Ze eten in het voortplantingsseizoen vooral insecten als vliegen, muggen en wespen, maar ook ruimen ze dode insecten en kleine diertjes op. Later in het seizoen eten ze ook fruit.

Hoornaars komen niet af op zoetigheid en zijn niet agressief.  Als ze toch steken is de beet weliswaar pijnlijk en branderig, maar niet gevaarlijk. Een wespensteek zou gevaarlijker kunnen zijn. Mensen die allergisch zijn voor wespensteken zijn dit vaak ook voor hoornaarsteken. 

Een gedragscode voor deze grote wespensoort zou kunnen zijn dat je niet te dicht bij een hoornaarnest komt; bijvoorbeeld liever niet dichterbij dan ca 4 meter. Je moet ook geen plotselinge bewegingen maken en ze niet actief verstoren. Een hoornaar wordt pas agressief als hij zichzelf of zijn nest bedreigd voelt. Kortom laat ze lekker met rust.

De Hoornaar is geen beschermde diersoort maar deze soort wordt niet actief bestreden. Er zijn ook Aziatische hoornaars gesignaleerd in Zuid Nederland, deze moeten wel actief bestreden worden omdat ze hier niet thuishoren. Ook in de buurt van onze golfbaan zijn deze gesignaleerd (Lierop).

Een hoornaarnest bestaat meestal uit 500-1000 hoornaars, een wespennest kan wel uit 5000 wespen bestaan. Wespen zoeken mensen op in de nazomer en op mooie dagen in de herfst, omdat ze op zoetigheid afkomen, dit doen hoornaars niet.

Hoornaars zijn tot maximaal 3,5 cm groot, alleen de vrouwtjes kunnen steken.

Kortom hoornaars zijn interessante nuttige insecten en zijn niet gevaarlijk. Je hoeft er echt niet bang voor te zijn.

Bijgevoegd is een foto van een hoornaarnest wat zich bevindt aan de binnenkant van de knik van hole 9.

Wat doet de golfbaan om problemen met de hoornaars te voorkomen. Als eerste is er besloten om rondom de nesten een gebied GUR aan te wijzen wat gemarkeerd is met blauwe paaltjes. Verder zijn er ook in de regels oplossingen voor situaties met “gevaarlijke “dieren (denk aan stekende insecten, slangen, processierupsen, beren etc), al deze dieren mogen ontweken worden volgens regel 16.2a zonder straf. Zo ziet u maar dat de regels ook vaak behulpzaam zijn!

Namens de natuurwerkgroep

Rudolf Raymakers