Will van de Moosdijk

Will van de Moosdijk

Voorzitter
Jos Hendriks

Jos Hendriks

Lid
Jan Karel Jobse

Jan Karel Jobse

Lid
Theo Lankhorst

Theo Lankhorst

Lid
Mieke Leenders

Mieke Leenders

Lid

De HCP-54 verzorgt het examengedeelte van het traject van beginnende golfer naar Handicap 54, voorheen Golfvaardigheidsbewijs (GVB). Het traject naar Handicap 54 verloopt volgens het NGF 9-stappenplan (Nederlandse Golf Federatie).

Wat moet je allemaal doen voor die Handicap 54?

Het behalen van Handicap 54 verloopt grofweg in 3 stappen:

  1. Het volgen van een aantal lessen
  2. Het behalen van het theorie-examen
  3. Het lopen van een qualifying kaart met minimaal niveau handicap 54.0

Allereerst start je door een voldoende aantal lessen te nemen bij één van de professionals (Pro) van onze baan of van een andere baan die een overeenkomst heeft met Het Woold (1). Onze baan biedt regelmatig kennismakingslessen aan en de daarvoor benodigde stokken kun je lenen. Afhankelijk van jouw oefentijd en aanleg zal de Pro, na een bepaald aantal gevolgde lessen, de golfbaanexploitant adviseren om jou NGF Golfbaanpermissie (BP) te verlenen. Je staat nu aan het begin van jouw golf carrière.

Hierna volgt het behalen van het theorie-examen (2) en het lopen van een qualifying kaart (3), waarmee je aantoont minimaal het niveau van handicap 54.0 te bezitten.

2. Hoe bereid ik me voor op het theorie-examen (regelexamen)?

Nadat je baanpermissie hebt verkregen kun je je gaan voorbereiden op het regelexamen (de regels van het spelen in de baan, de etiquette en het Stableford-systeem). Via internet kun je allerlei regelvragen oefenen.

Aanmelden voor het examen moet je zelf doen.

Na aanmelding krijg je een uitnodiging om een regelles (1,5 uur) te volgen op de baan (zonder te spelen). Deze regelles wordt door de leden van de HCP54 commissie gegeven en is een verplicht onderdeel van het examen. Direct aansluitend aan de baanles volgt dan het theorie-examen (tijdsduur max. 60 minuten).

Hoe en waar meld ik mij aan voor het Regelexamen?

Via bovenstaande button kun je je gegevens invullen en kies je één van de beschikbare data voor de baanles en het Regelexamen die daarop vermeld staan.

De examencommissie van de vereniging stelt het Golfregelexamen samen uit het door de NGF ter beschikking gestelde materiaal. Het Golfregelexamen bestaat uit 30 meerkeuzevragen waarvan er maximaal 7 fout mogen zijn. Er zijn 10 etiquettevragen, 19 vragen over golfregels en 1 Stablefordvraag.

De uitslag wordt direct na het examen medegedeeld aan de kandidaat. Als je bent geslaagd dan blijft dit onderdeel onbeperkt geldig. Je bent nu in het bezit van de EGA Handicap 54 en ontvangt een bewijs hiervan.

Aparte regeling voor jonge spelers

Onder een jonge speler verstaat de NGF een speler die in het lopende jaar de leeftijd van 14 jaar nog niet heeft bereikt. Een jonge speler, lid van de club, hoeft geen regelexamen te doen maar moet wel de minimaal voorgeschreven negen regellessen hebben gevolgd. De PRO dient die lessen af te tekenen in het NGF registratie systeem. Pas daarna kan de examencommissie deze jonge speler aftekenen voor het Golfregelexamen en kan de speler op voor Handicap 54.

Ook de jonge spelers krijgen een regelles op de baan van de HCP-54 commissie. De baanles is samen met de regellessen ook een voorwaarde voor het kunnen verkrijgen van de Handicap 54.

Kosten theorie examen

De kosten voor het theorie examen en eerste handicapregistratie zijn:

  • € 15,- voor leden van Het Woold dit is inclusief theorie-examen en baan theorieles
  • € 30,- voor niet leden & Vrienden van het Woold, dit is inclusief theorie-examen en baan theorieles
  • € 0,- voor jeugdleden tot 14 jaar, dit is inclusief baan theorieles
  • € 15,- voor niet-jeugdleden & Jeugd Vrienden van het Woold, dit is inclusief baan theorieles

Hoe betaal ik de kosten voor het regelexamen? Op de dag van het examen dient u de kosten per pin te voldoen.

3. Handicap 54 behalen: registreer en loop Q-kaarten

Na het behalen van het theorie examen dient u enkel nog zelf een qualifying kaart te lopen met minimaal niveau van handicap 54.0 om de status van “Handicap 54” te voltooien. Hierna kan de golfer zich verder bekwamen in het golfspel met als doel de handicap te verlagen (verbeteren).

Om dit te kunnen doen dient u zich bij een golfclub te registreren. Registratie is mogelijk bij Het Woold als lid met speelrecht op één of beide banen of als “vrije golfer”. Het Woold is dan de homecourse. De gespeelde (Qualifying) Q-kaarten worden door de Handicapcommissie van Het Woold verwerkt. Klik op onderstaande button om alle mogelijkheden op Het Woold te bekijken:

Registratie is mogelijk bij Het Woold als lid met speelrecht op één of beide banen of als “vrije golfer”. Het Woold is dan de homecourse. De gespeelde (Qualifying) Q-kaarten worden door de Handicapcommissie van Het Woold verwerkt. Klik op onderstaande button om alle mogelijkheden op Het Woold te bekijken: