Will van de Moosdijk

Will van de Moosdijk

Voorzitter
Jos Hendriks

Jos Hendriks

Lid
Jan Karel Jobse

Jan Karel Jobse

Lid
Theo Lankhorst

Theo Lankhorst

Lid
Mieke Leenders

Mieke Leenders

Lid
Gré Peeters

Gré Peeters

Lid

Handicap 54 Commissie

Deze commissie neemt leden en vrije golfers theorie-examens af voor het GVB (GolfVaardigheidsBewijs). Voorafgaand aan het theorie-examen wordt een baanles gegeven op een van de banen, gericht op golfregels en -etiquette. Intern heeft de commissie contact met de Hareco (handicap en Regel Commissie) over regelgeving, met de Golfopleiding over de kandidaten voor het GVB-examen; extern onderhoudt de commissie contact met de NGF.

De HCP-54 verzorgt het examengedeelte van het traject van beginnende golfer naar Handicap 54, voorheen Golfvaardigheidsbewijs (GVB). Het traject naar Handicap 54 verloopt volgens het NGF 9-stappenplan (Nederlandse Golf Federatie).

Wat moet je allemaal doen voor die Handicap 54?

Het behalen van Handicap 54 verloopt als volgt:

  • Het volgen van een aantal lessen
  • Het verkrijgen van baanpermissie
  • Het behalen van het theorie-examen
  • Het lopen van een qualifying kaart met minimaal niveau handicap 54.0.

Allereerst start je door een voldoende aantal lessen te nemen bij één van de professionals (Pro) van onze baan. Afhankelijk van jouw oefentijd en aanleg zal de Pro, na een bepaald aantal gevolgde lessen, de golfbaanexploitant adviseren om jou baanpermissie  te verlenen. Je kunt dan tegen betaling van een greenfee oefenen op een van de banen.

Hierna volgt het behalen van het theorie-examen en het lopen van een qualifying kaart, waarmee je aantoont minimaal het niveau van handicap 54.0 te bezitten.

Nadat je baanpermissie hebt verkregen kun je je gaan voorbereiden op het regelexamen (de regels van het spelen in de baan, de etiquette en het Stableford-systeem). Via internet kun je HIER allerlei regelvragen oefenen

Aanmelden voor het examen loopt via de golfprofessional of door het invullen van dit formulier

Na aanmelding krijg je een uitnodiging om een regelles (1,5 uur) te volgen op de baan (zonder te spelen). Deze regelles wordt door de leden van de HCP54 commissie gegeven en is een verplicht onderdeel van het examen. Direct aansluitend aan de baanles volgt dan het theorie-examen (tijdsduur max. 60 minuten).

De examencommissie van de vereniging stelt het Golfregelexamen samen uit het door de NGF ter beschikking gestelde materiaal. Het Golfregelexamen bestaat uit 30 meerkeuzevragen waarvan er maximaal 7 fout mogen zijn. Er zijn 10 etiquettevragen, 19 vragen over golfregels en 1 Stablefordvraag.

De uitslag wordt direct na het examen medegedeeld aan de kandidaat. Als je bent geslaagd dan blijft dit onderdeel onbeperkt geldig. Je bent nu in het bezit van Handicap 54 en ontvangt een bewijs hiervan.

Aparte regeling voor jonge spelers

Onder een jonge speler verstaat de NGF een speler die in het lopende jaar de leeftijd van 14 jaar nog niet heeft bereikt. Een jonge speler, lid van de club, hoeft geen theorie-examen te doen maar moet wel de minimaal voorgeschreven negen stappenplan te doorlopen. De PRO dient die lessen af te tekenen. Pas daarna kan de examencommissie deze jonge speler aftekenen voor het Golfregelexamen en kan de speler op voor Handicap 54.

De jonge spelers krijgen een regelles op de baan van de HCP-54 commissie, waarin in de praktijk wordt getoetst of de regelkennis voldoenden is voor het verkrijgen van de Handicap 54.

De kosten voor het theorie-examen en eerste handicapregistratie zijn:

  • € 15,- voor leden van Het Woold dit is inclusief theorie-examen en baan theorieles
  • € 30,- voor niet leden & Vrienden van het Woold, dit is inclusief theorie-examen en baan theorieles
  • € 0,- voor jeugdleden tot 14 jaar, dit is inclusief baan theorieles
  • € 15,- voor niet-jeugdleden & Jeugd Vrienden van het Woold, dit is inclusief baan theorieles

Op de dag van het examen dient u de kosten per pin te voldoen.

Na het behalen van het theorie examen dient u enkel nog zelf een qualifying kaart te lopen met minimaal niveau van handicap 54.0 om de status van “Handicap 54” te voltooien. Hierna kan de golfer zich verder bekwamen in het golfspel met als doel de handicap te verlagen.

Om dit te kunnen doen dient u zich bij een golfclub te registreren. Registratie is mogelijk bij Het Woold als lid met speelrecht op één of beide banen of als “vrije golfer”. Het Woold is dan de homecourse.