Geslaagde golfregelquiz golfen zonder stokken

Op vrijdag 1 oktober vond weer de golfregelquiz “golfen zonder stokken” plaats. Een gezellige quiz op de Gezandebaan.

Er hebben zich 8 teams aangemeld, die vanaf half zeven in gezonde spanning zitten te wachten op de start. Deze teams, sommige met een ludieke naam, zijn klaar om zo goed mogelijk te presteren.

Will van de Moosdijk opent de avond en heet iedereen namens de HARECO van harte welkom. Het hele HARECO-team staat in nieuwe outfit klaar om op de baan te assisteren. Zij gaan de praktijksituaties beoordelen.

Evenals de vorige edities bestaat de quiz uit een theorievraag en een praktijkvraag per hole. In het totaal dus 18 uitdagingen voor de deelnemers, waarbij de grootste extra uitdaging misschien wel de verwachte hoeveelheid neerslag is.

Hierna wordt de spelvorm uitgelegd

De naam zegt het al: je hebt er geen uitrusting voor nodig, een beetje extra golfkennis is natuurlijk altijd handig.

Alle teams krijgen een antwoordformulier, een potlood en een routebeschrijving. Dit laatste niet zozeer om niet te verdwalen, maar als hulpmiddel waar zich ongeveer de vragen op de baan bevinden.

Er wordt gespeeld volgens de officiële golfregels en de local rules van Het Woold. Op elke hole van de baan start een team. Men moet telkens de twee situaties bekijken en een antwoord geven.

Ja en dan de vragen.

Alle over situaties zoals wij die dagelijks op de baan (kunnen) tegenkomen.

Waar moet je nu precies droppen als je bal in een hindernis ligt, hoe zit het met een onspeelbare bal en tijdelijk water, en wat doe je met vanuit de GUR overhangende takken …. precies, ontwijken.

En waar bij de vorige editie regelmatig foutief werd gedropt (niet vanaf kniehoogte) lijkt dat nu geen enkel probleem meer te zijn. Maar dan moet je natuurlijk wel de dropzone goed bepalen.

Het valt niet altijd mee.

Er wordt stevig gediscussieerd in de baan.

Regelmatig hoor je: ik weet het zeker…..maar ja, als dat meer mensen in een team denken….

En sommige houden wijselijk hun mond … zeggen jullie het maar!

Als iedereen binnen is geeft Jos Hendriks tekst en uitleg bij de diverse situaties met een presentatie op het scherm.

Na deze uitleg neemt Harry Peeters, voorzitter van de HARECO, de microfoon over. Natuurlijk bedankt hij iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en inzet, maar hij heeft een extra woordje en een flesje voor Bert Lases, die onze commissie gaat verlaten.

Bert, dankjewel voor al die jaren dat jij er voor ons was.

En dan volgt de uitslag. De spanning stijgt, wie wint er deze avond. Er wordt getwijfeld…., want normaal weten ze het in de baan redelijk zeker. Nu blijkt het toch een beetje tegen te vallen. Het moet trouwens wel gezegd worden dat de teams dichter bij elkaar lagen dan vorige keren. 

Er is hoog gescoord …..  Deelname aan een dergelijke quiz werpt zijn vruchten af, toch?

De spanning is deze keer extra hoog omdat er 2 teams met hetzelfde puntenaantal zijn geëindigd. Bepalend voor de uitslag is de behaalde score op de moeilijkste hole, met de laagste stroke index dus.

De top drie van deze avond zijn:

3e plaats: team 6

2e plaats: team 1 ‘Parladies’

1e plaats: team 4 ‘Atlantis’ (Doret en Joep Schulkes, Conny en Toon Berkers)

Onze wisseltrofee wordt door Will aan de prijswinnaars overhandigd. 

Zij mogen minimaal een jaar met deze ‘profpet’ lopen. En daar is het natuurlijk om te doen!!

Onder een glaasje worden natuurlijk de nodige vragen gesteld en situaties opnieuw onder de loupe genomen. En tenslotte is iedereen het er wel over eens dat zo’n avond behalve gezellig, ook erg leerzaam is.

Als laatste gaan de trotse winnaars naar huis …. en het was die nacht nog lang onrustig in Asten.