Bericht van de voorzitter: Van 2023 naar 2024

Soms vergeten we waar we spelen: Op een van de mooiste banen van Nederland. Soms wordt dat gewoon, maar dat is het niet. Ook in 2023 hulde aan iedereen die zorgde dat al onze leden konden genieten van golfen op onze baan.

De essentie van onze vereniging is, dat leden fijn met elkaar kunnen spelen; of je nu clubkampioenen bent, fanatieke, recreatieve of beginnende speler, of je nu 15 jaar of 80 bent, voor het bestuur is iedere speler even belangrijk. 

Onze ruim 70 vrijwilligers dragen hun steentje hier aan bij: De motor van onze vereniging. Als die motor maar goed draait, dan hoef je als bestuur alleen maar af en toe gas te geven om je doel te bereiken. En natuurlijk moet je die motor af en toe smeren, er hier en daar eens wat aan sleutelen, maar meestal loopt die motor als een zonnetje. Bedankt!

Het bestuur heeft begin 2023 een drietal speerpunten benoemd:

  1. Communicatie
  2. Groei aantal ‘jongere leden’
  3. Deelname aan activiteiten.

Communicatie 

Afgelopen jaar is samen met management en PR-commissie veel aandacht besteed aan updaten van onze website.

De evenementenmodule is geïmplementeerd.

Hiermee worden eenmalige activiteiten die op korte termijn plaatsvinden zichtbaar voor leden op de ledenpagina; de activiteit verdwijnt pas uit de kalender nadat de activiteit heeft plaatsgevonden.

Daarnaast werden leden regelmatig geïnformeerd middels de nieuwsbrief; er worden gemiddeld twee nieuwsberichten per maand verstuurd, waarvan 1 nieuwsbrief met actualiteiten en vaste rubrieken.

Het bestuur onderzoekt of we in 2024 willen starten met ‘Players 1st’; leden worden hiermee periodiek gevraagd naar hun mening en naar verbeteringen en geeft de baaneigenaar  en het bestuur inzicht in wat leden beweegt en waar op ingespeeld moet worden.

Jongere leden

Dit actiepunt is tweeledig.

Er is begin 2023, naast het Masterplan, gestart met een plan ‘Jeugdwerving’. Landelijk daalde het aantal jeugdleden met 20%; bij Het Woold steeg het aantal jeugdleden met 10%.

Op dit moment is 3% van de Nederlandse golfers jeugd (t/m 18 jaar), waar het Europese gemiddelde 8% is en in landen als Zweden en België zelfs 12%. Daarbij gaan de kinderen die momenteel golfen vaak amper de baan in. Voor de toekomst van golfbanen is dit zorgelijk, daarom komt de NGF begin 2024 met een vernieuwd Jeugdplan. De jeugdcommissie van Het Woold optimaliseert het eigen Jeugdplan, wat een van de meest vooruitstrevende plannen in de regio is, met als speerpunten:  vaker de baan in, meer wedstrijden spelen & in teamverband actief zijn.

Daarnaast heeft het Woold zich in de loop van 2023 aangesloten bij de campagne ‘Welcome to the club’ van de NGF; deze campagne loopt synchroon met het reguliere lessentraject van de Golfopleiding .  De campagne is gericht op nieuwe leden tot 50 jaar, waarbij de NGF onder andere als doel heeft dat minimaal 40% van de golfers in de leeftijdscategorie 25-50 jaar vallen (bij Het Woold circa 14% van de leden, circa 24% inclusief vrije golfers). We zien hiervan de eerste positieve resultaten; in de loop van 2024 zal hierover verder informatie volgen.

Deelname aan activiteiten

Het Woold organiseert veel activiteiten voor haar leden.

Analyse wees uit dat de deelname ongeveer gelijk is aan voor Corona, met uitzondering van de Woold Masters en de Ladiesday.

Toch zien we een te beperkt aanwas van nieuwe deelnemers. Het bestuur is van mening dat een gewijzigde opzet van de Introductiecommissie hierin positief kan zijn. Hierbij worden “buddy’s”, ervaren leden, gekoppeld nieuwe leden met als doel ze wegwijs te maken in onze vereniging m.

Dit, aangevuld met laagdrempelige activiteiten van de EVCO en de ‘Tuesday Practice Day’ moet er toe bijdragen dat nieuwe leden beter integreren in onze vereniging.

Ook het komend jaar is de activiteitenkalender weer overvol. U vindt de kalender hier en op de ledenpagina op onze website. Er staan ongetwijfeld activiteiten voor u tussen, dus we hopen dat het komend jaar nog meer leden zich hiervoor zullen inschrijven.

Het bestuur verwelkomt u graag op de Nieuwjaarsreceptie op 7 januari; ik zelf verontschuldig mij vanwege vakantie.

Ik wens u, namens het management en bestuur, hele fijne feestdagen toe, een gezond 2024 en een gezellig golfjaar.

Jan Karel Jobse

Voorzitter