Bericht van de Voorzitter.

De Coronacrisis heeft ons land in de greep. Tot 6 april zijn golfbanen en golfclubs van overheidswege gesloten. Dat is een forse tegenvaller en zorgt voor onrust maar ook voor veel begrip. De gezondheid van ons allen staat immers voorop. Komende week verwachten wij nieuwe maatregelen.

Vanuit De NGF zijn alle wedstrijden en bijeenkomsten vooralsnog tot 1 juni geannuleerd. Ook de NGF-competitie is gezien de recente ontwikkelingen afgelast. De NGF houdt ons voortdurend op de hoogte voor wat betreft nieuwe ontwikkelingen. Veel evenementen nationaal en internationaal zijn op voorhand afgelast. Velen van u zijn op zichzelf teruggeworpen en een aantal mensen dreigt ook in een sociaal isolement te geraken.

Alle door de overheid genomen maatregelen, gebaseerd op adviezen van het RIVM, dienen op straffe van fikse boetes strikt opgevolgd te worden. Ook de NGF, de golfbanen en de golfverenigingen worden hiermee geconfronteerd Of er een volledige lock-down zal komen blijft nog een vraag. Veel sporters kunnen hierdoor hun favoriete sport niet beoefenen. Dat geldt ook voor onze leden.
Hoe kom je deze tijd op sportief gebied door. Mogelijkheden zijn er.

De Pro’s van Golfschool Rob Mouwen geven extra instructies op de site en via de app Mygolfpro. Op Golf.nl zijn ook interessante instructiefilmpjes te bekijken.

De gezondheid en veiligheid van personeelsleden, vrijwilligers en onze leden en hun families staat nu voorop. Wij hebben veel begrip voor de ondernemers waaronder ook onze exploitanten in deze economisch zware en onzekere tijd. Als bestuur volgen wij de ontwikkelingen nauwgezet en houden u op de hoogte. In hoeverre deze pandemie zal leiden tot zwaardere maatregelen is nog onduidelijk.

Tot slot.
Als bestuur van uw golfvereniging hebben wij vanwege de coronacrisis besloten de viering van ons 10-jarig bestaan in de laatste week van juni ook uit te stellen tot een nader te bepalen datum. We hopen dat u ook hiervoor begrip heeft.

Wij wensen alle leden en hun familie een goede gezondheid toe en hopen deze crisis samen spoedig te boven te komen.

Namens het Bestuur,
Uw voorzitter,

Harry Span