ALV 2017

Marjolein van der Kruis Golfer van het JaarEens per jaar komen de leden van Golfvereniging Het Woold samen voor de Algemene Ledenvergadering in Clubhuis Volentieri. En ook woensdagavond was er over belangstelling weer niet te klagen. Het restaurant was tot de laatste stoel toe gevuld. 

Voorzitter Span leidde de aanwezigen door de omvangrijke agenda heen die maar liefst 16 punten bevatte. Daarbij de gebruikelijke terugblik op 2016, de financiële verantwoording door de penningmeester en een vooruitblik op het nieuwe jaar. Alle agendapunten worden door de secretaris verwoord in de notulen die u te zijner tijd op deze website kunt downloaden. Een paar topics willen we graag even nader voor u toelichten.

 Golfer van het Jaar

Tijdens de ALV wordt bekend gemaakt wie zich van de vereniging dit jaar de Golf(st)er van het Jaar mag noemen. Deze eer valt in 2017 te beurt aan Marjolein van der Kruis. Zij volgde Karin Jobse op en werd, zoals dat hoort, door het bestuur in de bloemen gezet.

Groot onderhoud aan de baan

Han Wessels zette voor de aanwezigen uiteen wat de belangrijkste veranderingen op de banen zijn. Hij behandelde en motiveerde de wijzigingen die zijn doorgevoerd in de doglegs op de holes negen en tien. Maar ook het nieuwe onderkomen bij de afslag van hole drie, het verplaatsen van de kleine schuilhut bij de ingang van hole drie naar hole tien, het insectenhotel op hole 13 en de ijsvogelwanden op hole 13 en bij hole 17. 

En dan was er nog een uitgebreide uiteenzetting over het aanleggen van de witte en blauwe afslagplaatsen. Door de promotie van Heren-1 zijn de veranderingen door het management versneld doorgevoerd en komen de witte en blauwe afslagen al dit jaar beschikbaar. En daamee wordt de baan extra interessant voor lage handicappers en longhitters. Het blijft geweldig om te zien dat de baaneigenaren blijven investeren in het verbeteren van de banen en de faciliteiten. Iets om trots op te zijn!

De ledenenquête

Eind 2016 zijn de leden van Het Woold geraadpleegd middels een uitgebreide ledenenquête. Meer dan 220 leden gaven hun mening en suggesties voor verbeteringen. An Jan Beenker en Harry Span de taak om de gegevens en suggesties uit het onderzoek door nemen met het publiek. 

Alle suggesties die gedaan zijn zijn gerubriceerd en doorgespeeld naar de desbetreffende commissies en het management. Een fors deel van de aanbevelingen is al overgenomen of de gevraagde mutaties zijn reeds geímplementeerd. 

Het beeld dat uit het onderzoek naar voren komt is dat men over het algemeen erg tevreden is. De gemiddelde score, of het rapportcijfer zo u wilt lag boven een acht.

En daarmee is iedereen in zijn nopjes. Het kan zo zijn dat de leden door de verschillende commissies in de toekomst nog gevraagd wordt om korte deelonderzoeken in te vullen over bijvoorbeeld een nieuw wedstrijdtype of een uitwisseling. In de praktijk is gebleken dat zo snel de wensen of meningen over een bepaald thema in kaart kunnen worden gebracht.