Algemene Leden Vergaderingen

Op 22 februari werden in clubhuis Volentieri niet één maar twee Algemene Leden Vergaderingen (ALV) gehouden. Die van 2021 en direct aansluitend de vergadering van 2022. Door corona kon vorig jaar de ALV niet doorgaan.

Onderstaand vindt u een koppeling naar de verslagen van deze vergaderingen door de secretaris.