Zomercompetitie 2023 ten einde

De maandagmorgen is de drukste ochtend van de week op Het Woold. En dat is nagenoeg geheel te wijten aan de zomer- of wintercompetitie. En maandag jongstleden was de afsluiting van de zomercompetitie. 

Jos Willekens, voerde namens de WECO het woord. Hij blikte terug op een prima verlopen competitie die zoals hij opmerkte ‘mooie winnaars’ opleverde. U vindt de prijswinnaars hieronder. 

Sjaak Leenders

Tijdens zijn begeleidende speech besteedde Jos aandacht aan het afscheid van Gré Peeters bij de WECO. Want Gré was jarenlang een van de drijvende krachten achter deze, voor veel leden, belangrijkste commissie van Het Woold. Zij werd door Jos namens de WECO en de deelnemers bedankt voor haar inzet. 

Waarna Jos het woord richtte tot Sjaak Leenders. Want ook die neemt afscheid van de WECO. Het was Sjaak die in 2010 startte als lid van de WECO en de commissie als voorzitter verder uitbouwde. Sjaak is de nestor van de WECO. 

Na een flink aantal jaren nam Frans Renette het stokje van hem over, maar zoals het een goede nestor betaamt, bleef Sjaak in woord en daden betrokken bij het wel en wee van de WECO. 

Dus dat zal wennen zijn. Voor Sjaak, maar ook voor de deelnemers aan de wedstrijden die nu nog alleen met hem te maken krijgen als ze samen in een flight zitten, of tijdens de naborrel. 

Sjaak bedankt namens ons allemaal!

En zoals u inmiddels weet, gaat de zomercompetitie nu naadloos over in de wintercompetitie. Nieuwe ronde, nieuwe kansen, nieuwe prijzen.

De uitslagen

Vier Eijckenbaan 18 holes

1e prijs Goof Kooiman

2e prijs Bart Nelissen

3e prijs Heidi lamers

Vier Eijckenbaan 9 holes

1e prijs Ad van der Steen

2e prijs David verhees

3e prijs Toine van Oosterhout 

Gezandebaan:

1e prijs Toos Simons

2e prijs Jan Schriks

3e prijs Wiel Boonen / Thieu Wijen