Zeer geslaagde en druk bezochte golfregelquiz

Team MouwenVrijdag 14 februari 2014: Vanavond staat in het clubhuis de tweede editie van deze, vorig jaar zo succesvol verlopen ‘première’, gepland. Hoewel het aantal deelnemers wat lager ligt dan vorig jaar (100 tegen nu ruim 75) blijkt deze activiteit van onze golfvereniging een waar “schot in de roos” te zijn.

Net als vorig jaar konden de deelnemers zich weer inschrijven in teamverband of individueel (samenstelling team dan door de organisatie). Uiteindelijk ‘zitten’ er vanavond 18 teams in de startblokken om als ‘clubje’, vaak met een ludieke naam, het best mogelijke resultaat te behalen.

Het is bijna half acht, iedereen in ons volle clubhuis is voorzien van en drankje en is er een ‘Valentijns’-gebakje voor iedereen. Gré Peeters opent deze avond door iedereen namens de organiserende commissie “Hareco” van harte welkom te heten. (voorzitter Gertjan van den Heuvel, Herman van der Zanden, Mieke Leenders, Harry en Gré Peeters); daarnaast jurylid Jan Beenker namens de GVB-commissie en als bestuursafgevaardigde.

Gré wenst iedereen uiteraard een bijzonder gezellige en ook leerzame avond toe onder het aloude motto: ‘ter leering ende vermaeck’. 

Dan de spelregelquiz zelf: Er zijn zes speelrondes samengesteld; ieder team krijgt voor iedere speelronde een formulier met golfvragen ( NGF-vragen inclusief de local rules van “Het Woold”). Invultijd: 10 minuten/formulier. Na inlevering volgt dan de vaak ludieke beantwoording van de vragen door spelleider Harry Peeters. Na iedere speelronde is de uitslag en de stand direct af te lezen op een drietal schermen. Uiteraard zijn alle denkbare hulpmiddelen te strengste verboden.

Onder leiding van ‘quizmaster’ Harry worden de eerste formulieren rondgedeeld.

Zeven multiple choice vragen en slechts 10 minuten. De tijd is kort. Spanning, tijdsdruk, discussies, nieuwe drankjes en de inname van de formulieren. Daarna eenzelfde ronde met andere vragen, vervolgens ronde drie met goed/fout vragen, dan de ronde met de golfers Frans en Jan, ronde vijf met de golfers Teun en Dirk en als sluitstuk de fotoquiz-ronde, 24 vragen over de golfsters Gré en Mieke (Leenders) tijdens hun rondgang over de Vier Eijckenbaan, visueel te volgen op de geplaatste schermen.

En ja, naarmate de wedstrijd vordert stijgt de spanning, wie wint er? Even later zijn de laatste formulieren nagekeken en kan voorzitter Gertjan van den Heuvel de uitslag bekend maken.

Allereerst de top drie van deze avond:
3de plaats: Nobra team met 83 punten
2de en 1ste plaats: teams Mouwen en ‘Uitgeput’ met 84 punten

Ex aequo dus, tja en wat doe je dan? Loten dit keer. Gewonnen door team Mouwen. Proficiat! Ieder lid van de winnende teams ontvangt een passend diploma.

Dan de poedelprijs: dit jaar gewonnen door het team van “De Druifjes” met bijbehorend “leer-diploma”. Hun puntenscore: 49. De overige teams: team BGG, team Hendriks, Harry’Heroes, De Buitenduerpels, Marshalls2, de Swingers, Hatseflats, Heren2, team Bax, Marshalls1, teams Aarts en van Dongen, de Betweters en team Albatros.

Na de prijsuitreiking en de overhandiging van de ‘witbevederde’ wisselbeker aan teamcaptain Frank Mouwen is het nog lang druk en gezellig. Ook is er een dankwoord van Frank Mouwen voor de organisatie van deze avond (Hareco) en speciaal voor de initiators van deze quiz, Harry en Gré Peeters, die ook dit jaar weer veel werk en tijd gestoken hebben om deze avond weer tot een succes te maken. Voor alle commissieleden is er een mooie fles wijn als blijk van waardering.

Graag een tot ziens in 2015!

Pr/Cie
Peter Fransen