Winterseizoen: let op bij schelpenpaden

golf algemeenDe start van het winterseizoen brengt ook een regelwijziging bij het spelen met zich mee. Vanaf 1 november zijn de schelpenpaden op de Vier Eijkenbaan een integraal onderdeel van de baan.

In de praktijk houdt dat in dat u vanaf dat moment de pad niet meer mag beschouwen als een obstakel wanneer uw bal erop ligt. Er resteren vanaf dan nog twee opties:

de bal spelen zoals hij ligt (geen strafslag)

De bal onspeelbaar verklaren (1 strafslag) en als zodanig behandelen