Waargenomen vogelsoorten september 2014

zwarte-ooievaar-250

Intussen is het herfst geworden en wat betreft de vogels blijft het redelijk rustig op de golfbaan. De eerste Grote Zilverreiger heeft zich in september weer hier laten zien nadat ze in maart vertrokken waren naar hun broedgebied, dit mogelijk ook in ons land in met name de Oostvaardersplassen. Ook weer enkele waarnemingen van de IJsvogel. Helaas heeft een IJsvogel een botsing met de glaswand van de drivingrange niet overleefd.

Zwaluwen zijn nagenoeg verdwenen. De eerste Rietganzen, 4 stuks, die broeden in het hoge noorden en in ons land overwinteren zijn al waargenomen op een maïsakker hoek Gezandebaan/Veluwsedijk.

Nog enkele doortrekkende Tapuiten. Waarschijnlijk nog de laatste exemplaren van soorten als Blauwborst en Kleine Karekiet. De Boomvalk heeft zich ook laten zien.

Verder valt het op dat eksters zich zo weinig laten zien op de golfbaan.

Jan van der Loo

Werkgroep natuur/baancommissie

.

 

 

 

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN SEPTEMBER 2014
op Golfbaan Het Woold
Dodaars X standvogel
Aalscholver O standvogel, doortrekker
Grote Zilverreiger X winter, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Grauwe Gans O standvogel
Rietgans O wintergast
Nijlgans O standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Boomvalk O zomer
Fazant X standvogel
Waterral X standvogel, doortrekker
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Kievit O standvogel, winter schaars
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Turkse Tortel X standvogel
IJsvogel X standvogel
Groene Specht X standvogel
Zwarte Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Boomleeuwerik X zomer
Boerenzwaluw X zomer
Graspieper X standvogel
Gele Kwikstaart X zomer
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Roodborst X standvogel
Blauwborst X zomer
Roodborsttapuit X zomer
Tapuit X doortrekker
Merel X standvogel
Grote Lijster X standvogel
Kleine Karekiet X zomer
Tjiftjaf X zomer
Staartmees X standvogel
Matkop X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Vlaamse Gaai X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Ringmus X standvogel
Vink X standvogel
Groenling X standvogel
Putter X standvogel
Rietgors X standvogel
Totaal soorten  september 2014 56
Totaal soorten aug 2009 tm sep 2014 139
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein
O = overvliegend en/of gezien/gehoord  vanaf de baan
nieuw voor de golfbaan