Waargenomen vogelsoorten oktober 2014

zwarte-ooievaar-250

De laatste zomergasten zijn in oktober zoals Tjiftaf zijn vertrokken en hun plaats wordt ingenomen door wintergasten als Kramsvogel, Keep en Bokje. Het aantal waargenomen soorten blijft de afgelopen maanden vrij constant.

Als 140e soort is de Zwarte Wouw waargenomen boven de Golfbaan Het Woold. Buiten de Zwarte Wouw leverde 28 oktober, op een sombere, druilerige ochtend, ook nog 10 Bokjes en 16 Watersnippen op. Deze laatste twee soorten (voornamelijk “biotoopsoorten”) hebben enkele extra geschikte plekjes gevonden door maaiwerk.

Voor het overige zijn er geen speciale bijzonderheden te noemen.

Wel is er dagelijks veel beweging in de lucht door rondvliegende Riet- en Kolganzen die in de regio de winter doorbrengen en hun slaapplaatsen hebben in de natuurgebieden. Op 28 oktober heb ik langs de Veluwsedijk, net buiten de golfbaan, de halsband van een Kolgans afgelezen die op 30 december 2005 was geringd in Eemnes (Utrecht).

Op internet kan ik zien dat de halsband in de daarop volgende jaren totaal 66x is afgelezen. In Friesland 15x, in Drente 2x, in Utrecht 2x, in Zuid-Holland 1x, in Zeeland 12x, in Noord-Brabant 1x, in België 17x, in Duitsland 14x en in Polen 2x.
Daarbij komt nog dat de Kolgans de zomer doorbrengt in hun broedgebied in het hoge noorden van Europa.

Jan van der Loo

Werkgroep natuur/baancommissie

.

 

 

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN OKTOBER 2014
op Golfbaan Het Woold
Dodaars X standvogel
Aalscholver O standvogel, doortrekker
Grote Zilverreiger X winter, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Rietgans O winter 
Kolgans O winter 
Grauwe Gans O standvogel
Nijlgans O standvogel
Krakeend O standvogel
Wintertaling X standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Zwarte Wouw O doortrekker
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Fazant X standvogel
Waterral X standvogel, doortrekker
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Kievit O standvogel, winter schaars
Bokje X doortrekker, winter schaars
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Kokmeeuw O standvogel
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Turkse Tortel O standvogel
Groene Specht X standvogel
Zwarte Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Veldleeuwerik O doortrekker, winter/zomer schaars
Graspieper X standvogel
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Roodborst X standvogel
Roodborsttapuit X zomer
Merel X standvogel
Kramsvogel X winter, doortrekker
Zanglijster X standvogel
Grote Lijster X standvogel
Tjiftjaf X zomer
Matkop X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Vlaamse Gaai X standvogel
Ekster O standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Keep O winter, doortrekker
Groenling X standvogel
Rietgors X standvogel
Totaal soorten  oktober 2014 56
Totaal soorten aug 2009 tm okt 2014 140
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein
O = overvliegend en/of gezien/gehoord  vanaf de baan
nieuw voor de golfbaan