Waargenomen vogelsoorten november 2015

Hierbij de gegevens de maand november 2015

We zitten nu volop in het donkere en natte gedeelte van het jaar.
Zoals elk jaar is november een rustige maand. De vogels die we nog zien brengen hier in de regio de winter door. Afhankelijk van de soort zwerven ze rond, wat weer beïnvloed wordt door voedselaanbod en weersomstandigheden.

 

Een Grote zilverreiger, soms twee, zijn met regelmaat te zien. Het aantal eenden is minimaal. De Kuifeenden zijn helemaal weg, soms nog een groepje Wilde eenden en sporadisch een Wintertaling. Meerkoet en Waterhoen concentreren zich vooral op de plas bij hole 17 met resp. 15 stuks en 13 stuks op 5 november. De Dodaars en Waterral hebben zich in november nog laten zien. Ook de IJsvogel is vanaf september elke maand gezien. De laatste die ik gezien heb was op 24 november jl. zittend op een paaltjes langs de Eeuwselse Loop langs hole 10.

Het meest opvallende was voor mij een record aantal van 35 pleisterende Watersnippen, verdeeld over de baan op 28 november jl. Datzelfde geldt voor 32 Bokjes op 5 november jl.

Tussendoor nog wat overvliegende Kepen gehoord en kleine groepjes Putters gezien die naar voedsel zochten in de omgeving van de green van hole 11.
En als het rustig is kun je altijd nog tijd besteden aan een onopvallend vogeltje in het bos.

Bijgevoegd is een foto van een Goudhaan, een heel klein vogeltje wat vooral leeft in de kruinen van naaldbomen. Het is een standvogel die het hele jaar in of vlakbij het bosgedeelte van de golfbaan
aanwezig is. Je ziet ze soms bij groepjes mezen.

Asten, 30 november 2015

Jan van der Loo
Natuurwerkgroep IVN het Woold

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN NOVEMBER 2015
op Golfbaan het Woold    
     
Dodaars X standvogel
Fuut X standvogel
Aalscholver X standvogel, doortrekker
Grote Zilverreiger X winter, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Rietgans O winter 
Kolgans O winter 
Grauwe Gans O standvogel
Nijlgans O standvogel
Wilde Eend X standvogel
Sperwer X standvogel, doortrekker
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Fazant X standvogel
Waterral X standvogel, doortrekker
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Kraanvogel O doortrekker
Bokje X doortrekker, winter schaars
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
IJsvogel X standvogel
Groene Specht X standvogel
Zwarte Specht O standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Veldleeuwerik O doortrekker, winter/zomer schaars
Boerenzwaluw X zomer
Graspieper X standvogel
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Roodborst X standvogel
Roodborsttapuit X zomer
Merel X standvogel
Kramsvogel O winter, doortrekker
Zanglijster O standvogel
Tjiftjaf X zomer
Goudhaantje X standvogel
Staartmees X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Vlaamse Gaai X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Ringmus X standvogel
Vink X standvogel
Groenling X standvogel
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten  oktober 2015 53  
Totaal soorten aug 2009 tm okt 2015 144  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord  vanaf de baan  
nieuw voor de golfbaan