Waargenomen vogelsoorten november 2014

Grus grus 1 Marek Szczepanek-300

De maand november is altijd een rustige en stille maand wat betreft de vogels. Ondanks het mooie weer was november dit jaar hierop geen uitzondering.

Op de plasjes is het bijzonder rustig met een groepje meerkoeten, enkele wilde eenden en een enkele kuifeend. Soms hoor je nog een waterral roepen van de oeverbegroeiing. In de bosranden is wel de nodige activiteit van mezen, vinken, roodborstjes en ander klein spul. Wel dagelijks overvliegende ganzen die pendelen tussen slaapplaats en fourageerplaatsen.
Wat rondvliegende houtduiven en kraaien waarvan laatstgenoemde soms probeert een bal te jatten onder de ogen van de golfers. De Torenvalk op zoek naar prooi hangt regelmatig boven de baan.

 

kraanvogels-NG-300Het meest opvallende deze maand was de trek over Oost en Zuidoost Nederland van de Kraanvogels in het weekend van 8 en 9 november.
De Kraanvogel is in Europa een in aantal toenemende broedvogel. Vanuit Scandinavië en Rusland en Oost-Europa is het broedgebied verder uitgebreid naar grote delen van Duitsland.
Ook in Nederland broeden al enkele paren in het Fochteloërveen op de grens van Groningen en Friesland.

Bij hun trek in zuidelijke richting maken ze gebruik van “vaste” tussenstopplaatsen waarbij het Diepholzer Moor, omgeving Osnabrück, voor ons heel belangrijk is.
Voorwaarde voor deze tussenstops is rust op de slaapplaatsen en voldoende voedsel om op kracht te blijven.

Eind oktober werd daar een aantal van 130.000 Kraanvogels geteld. In het weekend van 8 november zijn ze massaal uit Diepholz vertrokken richting het zuiden/zuidwesten veelal richting
het volgende “stoppunt” bij Lac du Der in de omgeving van Reims in Frankrijk. Met de oostelijke wind hebben we ontzettend veel vogels in die relatief smalle trekbaan over ons heen gekregen.

Op zondag 9 november werden op het telpunt in de Groote Peel 10.000 vogels geteld, nagenoeg allemaal in de namiddag. Ik heb zelf hiervan niks meegekregen. Op die ochtend was ik op de Strabrechtse Heide en heb geen enkele Kraanvogel gezien. Nick Goedhart was zo alert om op zondagmiddag een foto te maken van enkele honderden Kraanvogels boven de golfbaan.
Gelukkig heb ik op maandagochtend nog 730 exemplaren gezien die vanaf de slaapplaats vertrokken in de Deurnese Peel.

Jan van der Loo

Werkgroep natuur/baancommissie

 

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN NOVEMBER 2014
op Golfbaan Het Woold
Dodaars X standvogel
Aalscholver O standvogel, doortrekker
Grote Zilverreiger X winter, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Rietgans O winter 
Kolgans O winter 
Grauwe Gans O standvogel
Nijlgans O standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Sperwer X standvogel, doortrekker
Buizerd O standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Waterral X standvogel, doortrekker
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Kraanvogel O doortrekker
Kievit O standvogel, winter schaars
Bokje X doortrekker, winter schaars
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Kokmeeuw X standvogel
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
IJsvogel X standvogel
Groene Specht X standvogel
Zwarte Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Veldleeuwerik O doortrekker, winter/zomer schaars
Graspieper X standvogel
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Roodborst X standvogel
Roodborsttapuit X zomer
Merel X standvogel
Kramsvogel X winter, doortrekker
Koperwiek X winter, doortrekker
Grote Lijster X standvogel
Staartmees X standvogel
Matkop X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Vlaamse Gaai X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Rietgors X standvogel
Totaal soorten  november 2014 51
Totaal soorten aug 2009 tm nov 2014 140
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein
O = overvliegend en/of gezien/gehoord  vanaf de baan
nieuw voor de golfbaan