Waargenomen vogelsoorten mei 2016

spotvogel 350Buiten de vogels zijn er over de maand mei enkele bijzonderheden te melden over de fauna op onze golfbaan!

Een wild zwijn heeft het golfterrein verkend, overigens zonder schade aan te richten. Hopelijk heeft hij het niet te aantrekkelijk gevonden.
Een op hol geslagen drachtige koe heeft de golfbaan ook aangedaan. Met verdovingsspuiten van een veearts is het dier kilometers verder tot staan gebracht. Een bever heeft langs de Eeuwselseloop Loop ( bij hole 10 en tee hole 14) een jonge treurwilg doorgebeten en aan wat struiken geknabbeld.

Greenkeeper André vond een albino nestjong (mogelijk Roodborst) in de tuin van zijn huis naast het clubhuis.
We kregen geen beeld of het jong toch nog gevoed werd door de oudervogels. Het jong is naar het vogelasiel in Someren gebracht.
Na een paar dagen kregen we het bericht dat de vogel wel goed at maar dat het jong blind was en er problemen waren met draaien van het kopje.

De maand mei leverde verder het mooie aantal van 79 vogelsoorten op.

De bijzonderheden:

In de eerste dagen van mei waren nog steeds Watersnippen en Bokjes aanwezig.
Een Zwartkopmeeuw tussen de Kokmeeuwen rondvliegend en pleisterend langs hole 12.
Een zingend Paapje bij hole 10 en een pleisterende Tapuit bij het gedenkbos, beiden doortrekkers.
We hoorden een Kwartel roepen achter de drivingrange.
Begin mei een overvliegende Zwarte Wouw.
Verder een rondvliegende Kleine Plevier en enkele zingende Spotvogels (zie foto).

Nog steeds diverse roepende Fazantenhanen.
Een hen met 4 jongen bij de Korhoenweg en een hen met 10 jongen bij het gedenkbos.
Een Kievit met 3 eieren bij hole 13. Gevolgd door een heftig alarmerende Kievit 10 dagen later op een plaats hier vlakbij. Een attente golfer vertelde dat hij
net daarvoor een oudervogel met klein jong had gezien.

Op 30 mei is ontzettend veel water gevallen. De Eeuwselseloop is op diverse buiten zijn oevers getreden, het waterpeil is flink gestegen.
Onduidelijk is in hoeverre nesten van watervogels hier nog de dupe van zijn geworden.
Op mijn broedvogelronde op 31 mei vond ik het aantal vrouwtjes eenden wel aan de hoge kant met de verklaring dat ze de nesten
met eieren hebben moeten verlaten.

In de maand mei is ook de door de NGF en Vogelbescherming georganiseerde jaarlijkse Birthwatching Day geweest.
Uitgangspunt is het tellen van alle vogelsoorten op zoveel mogelijk golfbanen in Nederland.
Voorgaande jaren werd altijd eind april geteld, dit jaar is besloten om eind mei te tellen.
Omdat alle zomergasten, uit vooral Afrika, in april nog niet terug zijn in hun broedgebieden in Nederland is hiervoor gekozen.

Met 4 personen hebben we op die dag onze golfbaan geïnventariseerd.
Het aantal vogelsoorten wat we op 21 mei onder goede weersomstandigheden hebben geteld is uitgekomen op 58, zie bijlage.

In Nederland hebben 65 golfbanen meegedaan aan deze teldag.
Golfbaan het Woold staat hierbij op een gedeelde 9e plaats.

De hoogste scores hadden:
76 soorten, Golfbaan Stippelberg, Bakel/ Milheeze, Noord Brabant
76 soorten, Keppelse Golfclub, Hoog Keppel, Achterhoek, Gelderland
72 soorten, Golfbaan Houtrak, Halfweg, Noord Holland.

Jan van der Loo
Natuurwerkgroep IVN het Woold

 

GOLFBAAN HET WOOLD          
Datum: 21-5-2016            
BIRDWATCHING DAY van het NGF 2015        
             
waargenomen soorten 21-5-2016 25-4-2015 19-4-2014 20-4-2013 21-4-2012 25-4-2011
  2016 2015 2014 2013 2012 2011
Dodaars X X X X    
Aalscholver   X X X X X
Blauwe Reiger X X X X X X
Ooievaar     X      
Knobbelzwaan   X   X    
Grauwe Gans X X X X X X
Nijlgans   X X X X X
Canadese Gans X X X      
Indische Gans         X  
Krakeend X   X X X X
Wilde Eend X X X X X X
Kuifeend X X X X X  
Casarca           X
Buizerd X X X X X X
Sperwer   X        
Torenvalk X X X X X X
Boomvalk   X        
Patrijs     X   X X
Kwartel X          
Fazant X X X X X X
Waterral   X X      
Waterhoen X X X X X  
Meerkoet X X X X X  
Scholekster X X X X   X
Kleine Plevier X     X X X
Kievit X X X X X X
Kemphaan           X
Bokje         X  
Watersnip   X       X
Wulp   X X X    
Tureluur     X      
Groenpootruiter         X X
Witgatje       X X  
Oeverloper         X X
Kokmeeuw X X X   X X
Kleine Mantelmeeuw X          
Zwartkopmeeuw            
Holenduif X X X X X X
Houtduif X X X X X X
Turkse Tortel X X X X X  
Koekoek X X       X
Gierzwaluw X X   X    
Groene Specht X X X     X
Zwarte Specht         X X
Grote Bonte Specht X X X X X X
Boomleeuwerik         X  
Veldleeuwerik   X   X    
Oeverzwaluw X         X
Boerenzwaluw X X X X X X
Huiszwaluw       X    
Boompieper X X X X   X
Graspieper   X X X X X
Gele Kwikstaart X X X X X X
Witte Kwikstaart X X X X X X
Winterkoning X X X X X X
Heggemus X X X X X  
Roodborst X X X X X X
Blauwborst X X X X    
Gekraagde Roodstaart   X X      
Paapje     X      
Roodborsttapuit X   X X X  
Tapuit   X       X
Merel X X X X X X
Kramsvogel           X
Zanglijster X   X   X X
Grote Lijster     X   X X
Bosrietzanger X          
Kleine Karekiet X          
Spotvogel X          
Braamsluiper           X
Grasmus X X X X    
Tuinfluiter X X   X    
Zwartkop X X X X X X
Fluiter     X      
Tjiftjaf X X X X X X
Fitis   X X X X X
Goudhaantje   X X      
Bonte Vliegenvanger     X      
Staartmees X   X      
Kuifmees X X   X X X
Pimpelmees X X X X X X
Koolmees X X X X X X
Boomklever   X X X    
Boomkruiper X X X X X X
Vlaamse Gaai       X   X
Ekster X          
Kauw X X X X X X
Zwarte Kraai X X X X X X
Spreeuw X X X X X X
Huismus X X X X X X
Ringmus     X X X  
Vink X X X X X X
Groenling X X X X X X
Putter X   X      
Kneu     X X   X
Geelgors     X      
Rietgors X X X X    
             
Totaal soorten per jaar 58 60 65 57 52 54
             
Totaal soorten 2011/2012/2013/2014/2015/2016 97      
             

 

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN MEI 2016
op Golfbaan het Woold    
     
Dodaars X standvogel
Aalscholver X standvogel, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Knobbelzwaan X standvogel 
Grauwe Gans O standvogel
Canadese Gans X standvogel
Nijlgans X standvogel
Krakeend X standvogel
Wilde Eend X standvogel
Slobeend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Zwarte Wouw O doortrekker
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Kwartel X zomer
Fazant X standvogel
Waterral X standvogel, doortrekker
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Scholekster X zomer
Kleine Plevier X zomer
Kievit X standvogel, winter schaars
Bokje X doortrekker, winter schaars
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Wulp O zomer, doortrekker, winter schaars
Kokmeeuw O standvogel
Kleine Mantelmeeuw O standvogel, schaars
Zwartkopmeeuw O zomer, vrij schaars
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Turkse Tortel X standvogel
Koekoek X zomer
Gierzwaluw X zomer
Groene Specht X standvogel
Zwarte Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Oeverzwaluw X zomer
Boerenzwaluw X zomer
Huiszwaluw X zomer
Boompieper X zomer
Gele Kwikstaart X zomer
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Blauwborst X zomer
Paapje X doortrekker
Roodborsttapuit X zomer
Tapuit O doortrekker
Merel X standvogel
Zanglijster X standvogel
Grote Lijster X standvogel
Bosrietzanger X zomer
Kleine Karekiet X zomer
Spotvogel X zomer
Grasmus X zomer
Tuinfluiter X zomer
Zwartkop X zomer
Tjiftjaf X zomer
Fitis X zomer
Goudhaantje X standvogel
Staartmees X standvogel
Kuifmees X standvogel
Zwarte Mees O standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Ekster X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Ringmus X standvogel
Vink X standvogel
Groenling X standvogel
Putter X standvogel
Kneu X zomer, doortrekker
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten  mei 2016 79  
Totaal soorten aug 2009 tm mei 2016 146  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord  vanaf de baan  
nieuw voor de golfbaan