Waargenomen vogelsoorten maart 2016

blauwborst 600De lente is er weer. Het wordt weer de tijd om echt te golfen vanaf echte tees en naar holes op echte greens. De baan ligt er prima bij. De laarzen kunnen ingevet teruggezet worden in de berging en de winterbroek kan terug tussen de mottenballen. We gaan weer een parretje slaan, aangemoedigd door luide zang van de vogels.

De maand maart liet duidelijk zien dat het zo ver was. De eerste zwaluw liet zich al zien. Op de golfbaan zat voor mij de eerste Blauwborst van dit jaar. De mannetjes Fazanten zijn verder door hun macho gedrag goed opgevallen bij diverse golfers. De Witte Kwikstaarten zijn terug bij de schuilhuisjes.

Het broedseizoen is volop ingezet. Uiteraard nog veel wintergasten en doortrekkers zoals ganzen en kraanvogels (overtrekkend), Watersnip, Bokje ( 20 op 23 maart), Kramsvogel, Sijs en Keep.

En nu maar wachten op nog veel meer moois!

Groetjes
Jan van der Loo
Natuurwerkgroep IVN het Woold

 

Knobbelzwaan X standvogel     
Rietgans O winter     
Kolgans O winter     
Grauwe Gans X standvogel    
Canadese Gans X standvogel    
Nijlgans X standvogel    
Krakeend X standvogel    
Wintertaling X standvogel    
Wilde Eend X standvogel    
Kuifeend X standvogel    
Havik O standvogel    
Buizerd X standvogel, doortrekker    
Torenvalk X standvogel    
Fazant X standvogel    
Waterral X standvogel, doortrekker    
Waterhoen X standvogel    
Meerkoet X standvogel    
Kraanvogel O doortrekker    
Scholekster X zomer    
Kievit X standvogel, winter schaars    
Bokje X doortrekker, winter schaars    
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars    
Wulp O zomer, doortrekker, winter schaars    
Tureluur O doortrekker    
Kokmeeuw X standvogel    
Stormmeeuw O doortrekker, winter    
Holenduif X standvogel    
Houtduif X standvogel    
Groene Specht X standvogel    
Grote Bonte Specht X standvogel    
Veldleeuwerik O doortrekker, winter/zomer schaars    
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker    
Winterkoning X standvogel    
Heggemus X standvogel    
Roodborst X standvogel    
Blauwborst X zomer    
Roodborsttapuit X zomer    
Merel X standvogel    
Kramsvogel X winter, doortrekker    
Zanglijster X standvogel    
Grote Lijster X standvogel    
Tjiftjaf X zomer    
Staartmees X standvogel    
Matkop X standvogel    
Kuifmees X standvogel    
Zwarte Mees O standvogel    
Pimpelmees X standvogel    
Koolmees X standvogel    
Boomklever X standvogel    
Boomkruiper X standvogel    
Gaai X standvogel    
Ekster X standvogel    
Kauw X standvogel    
Zwarte Kraai X standvogel    
Spreeuw X standvogel    
Huismus X standvogel    
Ringmus X standvogel    
Vink X standvogel    
Keep X winter, doortrekker    
Groenling X standvogel    
Putter X standvogel    
Rietgors X standvogel    
         
Totaal soorten  maart 2016 66      
Totaal soorten aug 2009 tm mrt 2016 145      
         
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein        
O = overvliegend en/of gezien/gehoord  vanaf de baan      
nieuw voor de golfbaan