Waargenomen vogelsoorten maart 2015

goudvink 2015

De Roodborsttapuit en Tjiftjaf zijn in maart weer terug op de Golfbaan. Door niet al te gunstige weersomstandigheden, ook in zuidelijk Europa, hebben vroege zomergasten zoals Boerenzwaluw en Blauwborst zich nog niet gemeld in maart.
Op dit moment, vanaf begin april begint de instroom van de zomergasten pas echt op gang te komen.

Leuk waren de meldingen door golfers, bedankt hiervoor, van overtrekkende Kraanvogels. Wat me verder opviel de afgelopen maanden is dat er weinig eenden aanwezig zijn geweest op de plasjes. Het bleef beperkt tot enkele Wilde Eenden en Kuifeenden en soms een Krakeend.

Intussen ben ik ook begonnen met het inventariseren van de broedvogels op de golfbaan. Er is behoorlijk veel maai- en onderhoudswerk uitgevoerd op de golfbaan afgelopen winter. In ben benieuwd wat de resultaten zullen zijn in 2015 als we die vergelijken met voorgaande jaren. De natuur blijft altijd voor verrassingen zorgen die wel of niet door de mens te beïnvloeden zijn.

Jan van der Loo

Werkgroep natuur/baancommissie

 

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN MAART 2015
op Golfbaan het Woold    
     
Dodaars X standvogel
Aalscholver X standvogel, doortrekker
Grote Zilverreiger X winter, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Grauwe Gans X standvogel
Canadese Gans X standvogel
Nijlgans O standvogel
Krakeend X standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Fazant X standvogel
Waterral X standvogel, doortrekker
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Kraanvogel O doortrekker
Scholekster O zomer
Kievit O standvogel, winter schaars
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Wulp O zomer, doortrekker, winter schaars
Kokmeeuw O standvogel
Zilvermeeuw O standvogel, niet algemeen
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Groene Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Veldleeuwerik O doortrekker, winter/zomer schaars
Graspieper X standvogel
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Roodborsttapuit X zomer
Merel X standvogel
Kramsvogel X winter, doortrekker
Zanglijster X standvogel
Koperwiek X winter, doortrekker
Grote Lijster X standvogel
Tjiftjaf X zomer
Goudhaantje X standvogel
Staartmees X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Vlaamse Gaai X standvogel
Kauw X standvogel
Roek O standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Ringmus X standvogel
Vink X standvogel
Groenling X standvogel
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten  maart 2015 57  
Totaal soorten aug 2009 tm mrt 2015 141  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord  vanaf de baan  
nieuw voor de golfbaan