Waargenomen vogelsoorten juni 2015

Grauwe Vliegenvanger 300In de maand juni zijn er veel jonge vogels gezien op de golfbaan. Omdat de begroeiing rondom de plasjes en sloten lager is dan voorgaande jaren zijn veel jonge Wilde Eenden en Meerkoeten meer opgevallen. Een Canadese Gans is waarschijnlijk komen aanwandelen vanaf de visvijver met enkele jongen en een Dodaars is gezien met 5 jongen bij de tee van hole 17. Een Patrijs met jongen is de Gezandebaan overgestoken richting de golfbaan en enkele dagen erna waarschijnlijk weer gezien tussen het herdenkingsbos en hole 13.

Al een paar keer is een Sperwer met prooi het bos ingeschoten bij hole 18 richting nest of jongen. Mogelijk ook doorgeschoten naar de bossen van de vijsvijver. En in de Torenvalkenkast zijn 4 jongen gezien. Verder vliegt er ook aardig wat jong spul rond op de golfbaan
Een roepende Kwartel is gemeld door een oplettende golfer.

Voor zo ver van toepassing wens ik iedereen een prettige vakantie en/of een mooie zomer.

Jan van der Loo

Werkgroep natuur/baancommissie

 

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN JUNI 2015
op Golfbaan het Woold    
     
Dodaars X standvogel
Fuut X standvogel
Aalscholver X standvogel, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Grauwe Gans O standvogel
Canadese Gans X standvogel
Nijlgans X standvogel
Krakeend X standvogel
Wintertaling X standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Havik X standvogel
Sperwer X standvogel, doortrekker
Buizerd O standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Patrijs X standvogel
Kwartel X zomer
Fazant X standvogel
Waterral X standvogel, doortrekker
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Scholekster X zomer
Kievit X standvogel, winter schaars
Wulp O zomer, doortrekker, winter schaars
Witgatje X doortrekker
Kokmeeuw O standvogel
Kleine Mantelmeeuw O standvogel, schaars
Zilvermeeuw O standvogel, niet algemeen
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Turkse Tortel X standvogel
Koekoek X zomer
Gierzwaluw X zomer
Groene Specht X standvogel
Zwarte Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Boerenzwaluw X zomer
Huiszwaluw X zomer
Boompieper X zomer
Gele Kwikstaart X zomer
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Blauwborst X zomer
Gekraagde Roodstaart X zomer
Roodborsttapuit X zomer
Merel X standvogel
Grote Lijster X standvogel
Bosrietzanger X zomer
Kleine Karekiet X zomer
Grasmus X zomer
Tuinfluiter X zomer
Zwartkop X zomer
Tjiftjaf X zomer
Fitis X zomer
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Ringmus X standvogel
Vink X standvogel
Groenling X standvogel
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten  juni 2015 69  
Totaal soorten aug 2009 tm juni 2015 144  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord  vanaf de baan  
nieuw voor de golfbaan