Waargenomen vogelsoorten januari 2015

goudvink 2015

Op 25 januari zag ik op de kleine baan een paartje Goudvinken zitten in de top van een boom. De Goudvink is hiermee de 141e waargenomen vogelsoort op onze golfbaan. De Goudvink is een vrij algemene vogel maar wel in lage dichtheden in Nederland, vooral op de zandachtige gebieden zoals in Drenthe, Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant.

Het voorkeursbiotoop waarin ze in de lente broeden bestaat vooral uit jong naaldbos. De mannetjes zijn prachtig van kleur. Het zijn zaadeters. Ze leven onopvallend en de zang en ook de roep worden heel gemakkelijk gemist.
In de winter zwerven ze wat meer rond op zoek naar voedsel. Hierbij worden ze soms bij mensen met grotere tuinen met wat naaldhout ook gezien op voederplaatsen.

 

Een paartje Knobbelzwanen heeft de hele maand doorgebracht op de plasjes bij de Korhoenweg.
De Meerkoeten blijven ook, zolang de plasjes niet dichtvriezen. Gebeurt dit wel dan verhuizen ze even naar de Eeuwselseloop of naar andere plasjes met open water in de omgeving.
Toch weer meerdere Bokjes (minimaal 4 stuks) gezien en een Waterral gehoord op beschutte plaatsen.

Een, soms twee Grote Zilverreigers hebben hun winterplek weer gevonden op of rondom de golfbaan.

Het is nu weer februari en je kunt als je ‘s morgens buitenkomt goed horen dat het richting de lente gaat. Je hoort al weer de zang van enkele soorten, vooral van de Roodborst.

Jan van der Loo

Werkgroep natuur/baancommissie

 

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN JANUARI 2015
op Golfbaan het Woold
Aalscholver O standvogel, doortrekker
Grote Zilverreiger X winter, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Knobbelzwaan X standvogel 
Rietgans O winter 
Kolgans O winter 
Grauwe Gans O standvogel
Nijlgans O standvogel
Krakeend X standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Sperwer X standvogel, doortrekker
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Waterral X standvogel, doortrekker
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Bokje X doortrekker, winter schaars
Kokmeeuw O standvogel
Stormmeeuw O doortrekker, winter
Zilvermeeuw O standvogel, niet algemeen
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Groene Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Graspieper X standvogel
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Merel X standvogel
Kramsvogel X winter, doortrekker
Goudhaantje X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Vlaamse Gaai X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Goudvink X standvogel
Rietgors X standvogel
Totaal soorten  januari 2015 45
Totaal soorten aug 2009 tm jan 2015 141
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein
O = overvliegend en/of gezien/gehoord  vanaf de baan
nieuw voor de golfbaan