Waargenomen vogelsoorten in de maand oktober 2016

rietgans

Het mooie weer van september heeft zich in oktober nog regelmatig voortgezet. De zomercompetitie 2016 kon op 31 oktober op het buitenterras worden afgesloten onder een stralend zonnetje. De teller van het aantal vogelsoorten in oktober bleef steken op 56.

Bijzonderheden:

  • De Grote Zilverreiger werd met 1 of 2 exemplaren nagenoeg elke dag weer gezien, soms samen met enkele Blauwe Reigers.
  • De IJsvogel is weer enkele keren gezien, nieuwsgierig als hij is naar een mogelijke broedplek in de toekomst.
  • Op 24 oktober heb ik de laatste Boerenzwaluw gezien.
  • Op 30 oktober waren 11 Watersnippen en 13 Bokjes weer terug gekeerd naar hun vaste plekjes.
  • Een overtrekkende Boomleeuwerik liet van zich horen tijdens de afsluiting van de zomercompetitie.
  • De vondst van een dood vrouwtje Wintertaling.
  • De aanwezigheid op 26 oktober van de Grote Bonte Specht, Zwarte Specht en Groene Specht.
  • Een hoog overvliegende kiekendief die ik niet op soort kon determineren (Grauwe? Blauwe? of Bruine? oftewel shit).

Wat verder afgelopen maand opviel was het dagelijks over-/rondvliegen van groepen en groepjes ganzen boven de golfbaan.

De afgelopen 2 maanden heb ik, samen met vogelcollega Jan Timmermans, 16x halsbanden met code kunnen aflezen.
Door het invoeren op een speciale internetsite krijg je een redelijke indruk van de verplaatsingen die de diverse individuen maken.
Alle waarnemingen per gans staan in de overzichtsstaat per provincie in Nederland en daarbuiten per land vermeld (zie bijlage).

In onze regio vormt het aantal Riet- en Kolganzen de grote meerderheid. Ze komen in het najaar vanuit hun broedgebieden in Noordelijk- en Noordoostelijk Europa om hier tot globaal begin maart te overwinteren. De het hele jaar in Nederland verblijvende ganzen zoals Grauwe Ganzen, Canadese Ganzen en Nijlganzen zijn ver in de minderheid. De laatste 3 genoemde soorten zorgen zelfs in sommige steden in Nederland voor overlast. Om ook meer kennis te vergaren worden ook die ganzensoorten in de steden voorzien van afleesbare halsbanden of pootringen.

De Rietgans met halsband Z51 is een oude bekende, die zagen we zondag 30 oktober jl. voor de zevende keer. Negen maanden nadat hij geringd was in Lith aan de Maas (gemeente Oss) verscheen hij in de Peelregio op 17 november 2007.

Waar ik hem nog meer gezien heb tot heden, zie staatje hieronder, maar wel elke keer vlakbij de Groote Peel.

Groetjes

Jan van der Loo

4 september 2016
Natuurwerkgroep IVN Het Woold

WAARGENOMEN VOGELS OKTOBER 2016  
op Golfbaan het Woold    
     
Dodaars X standvogel
Grote Zilverreiger X winter, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Knobbelzwaan O standvogel 
Rietgans O winter 
Kolgans O winter 
Grauwe Gans O standvogel
Brandgans O winter 
Nijlgans O standvogel
Wintertaling X standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Havik X standvogel
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Fazant X standvogel
Waterral X standvogel, doortrekker
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Kievit O standvogel, winter schaars
Bokje X doortrekker, winter schaars
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Kokmeeuw O standvogel
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Turkse Tortel X standvogel
IJsvogel X standvogel
Groene Specht X standvogel
Zwarte Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Boomleeuwerik O zomer
Veldleeuwerik O doortrekker, winter/zomer schaars
Boerenzwaluw X zomer
Graspieper X standvogel
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Merel X standvogel
Kramsvogel X winter, doortrekker
Tjiftjaf X zomer
Staartmees X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Ringmus X standvogel
Vink X standvogel
Groenling X standvogel
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten  oktober 2016 56  
Totaal soorten aug 2009 tm okt 2016 146  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord  vanaf de baan  
nieuw voor de golfbaan    

 

GEGEVENS GANZEN MET HALSBANDEN      
       
soort Ringcode wrn datum plaats
       
Toendra Rietgans ge Z51 30-10-2016 Asten, Kruisbaan
Kolgans zw HR4 30-10-2016 Asten, Goudplevierweg
Kolgans zw KC6 30-10-2016 Asten, Goudplevierweg
Kolgans zw KD5 30-10-2016 Asten, Goudplevierweg
Kolgans zw HU4 30-10-2016 Asten, Kruisbaan
Canadese Gans dogro DAA 24-10-2016 Someren, Beuven
Kolgans zw ZZL 20-10-2016 Nederweert, Houbenbaan
Kolgans zw ZRN 20-10-2016 Nederweert, Houbenbaan
Kolgans zw ZZL 13-10-2016 Asten, Vossenbaan
Kolgans zw ZRN 13-10-2016 Asten, Vossenbaan
Canadese Gans dogro DGT 10-10-2016 Someren, Keelven
Canadese Gans dogro DGU 10-10-2016 Someren, Keelven
Canadese Gans dogro DHC 10-10-2016 Someren, Keelven
Canadese Gans dogro DHP 10-10-2016 Someren, Keelven
Canadese Gans dogro RRJ 10-10-2016 Someren, Keelven
Nijlgans WVY0/YKB5 22-9-2016 Liessel/Steenfabriek
Canadese Gans dogro BRT 5-9-2016 Helenaveen, Willem III Hoeve
Canadese Gans dogro BRT 1-9-2016 Helenaveen, Willem III Hoeve
       
       
Toendra Rietgans halsband geel code Z51(eigen waarnemingen)
17-11-2007 Asten, Vlosbergweg  
23-10-2010 Asten, Vossenbaan  
22-11-2010 Asten Smientweg  
17-2-2013 Someren, Jan Smitslaan
2-11-2015 Asten, Kokmeeuwenweg
23-1-2016 Asten, Kruisbaan  
30-10-2016 Asten, Kruisbaan  
       
Ringplaatsen Nijlgans en Canadese Ganzen
Nb/Eindhoven* Karpendonkseplas in Eindhoven
Nh/Amsterdam** Vondelpark in Amsterdam
Nb/Den Bosch*** Hofvijver  in Den Bosch