Waargenomen vogelsoorten in de maand november 2016

rietgans

De maand november is jaarlijks een van de maanden van het jaar waarin de minste vogelsoorten worden waargenomen.

De heeft o.a. de volgende oorzaken:

  • omdat alle zomergasten en doortrekkers nauwelijks meer aanwezig zijn
  • de dagen kort zijn en er dus minder tijd aanwezig is om ze te kunnen zien
  • er voor de blijvende vogels weinig reden is om te zingen
  • we nu toevallig ook nog op golfvakantie zijn geweest

De maand november had ook zijn weer positieve kanten. Alle blad is nagenoeg verdwenen van bomen en struiken.
Er is al veel maai- en snoeiwerk verricht waardoor de aanwezige vogels weer beter te zien zijn.
En er is een begin gemaakt met de aanleg van de IJsvogelwandjes.

De 45 vogelsoorten die gezien zijn op de golfbaan zijn de standvogels die we kunnen verwachten in deze periode van het jaar.
Op het water weinig af en toe Wilde Eenden, groepjes Meerkoeten en wat Waterhoentjes, soms een Dodaars.
De Grote Zilverreiger en de Blauwe Reigers zijn vaste gasten. Een Buizerd is er ook als regelmatige bezoeker.
Regelmatige hoor je een Fazant of een Groene Specht. Uiteraard altijd aanwezig zijn de duiven, Zwarte Kraaien en Kauwen.
De Watersnippen en Bokjes zijn op de vaste plekken.

groetjes
Jan van der Loo

Asten, 5 december 2016,
Jan van der Loo
Natuurwerkgroep IVN – Het Woold

WAARGENOMEN VOGELS NOVEMBER 2016
op Golfbaan het Woold    
     
Dodaars X standvogel
Aalscholver X standvogel, doortrekker
Grote Zilverreiger X winter, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Rietgans O winter 
Kolgans O winter 
Grauwe Gans O standvogel
Nijlgans X standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Fazant X standvogel
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Kievit O standvogel, winter schaars
Bokje X doortrekker, winter schaars
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Kokmeeuw O standvogel
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Groene Specht X standvogel
Zwarte Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Veldleeuwerik O doortrekker, winter/zomer schaars
Graspieper X standvogel
Witte Kwikstaart O zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Merel X standvogel
Kramsvogel X winter, doortrekker
Staartmees X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Ringmus X standvogel
Vink X standvogel
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten  november 2016 45  
Totaal soorten aug 2009 tm nov 2016 146  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord  vanaf de baan  
nieuw voor de golfbaan