Waargenomen vogelsoorten in de maand juli 2016

watersnip 350Mijn vakantie zit er weer op en in de maand juli kwam ik uit op 60 vogelsoorten.

Zoals elk jaar is de maand juli een rustige vogelmaand. De broedperiode is nagenoeg voorbij. De hieraan gekoppelde zang van de vogels is sterk verminderd.
De eenden zijn al in rui. Buiten de gemaaide delen van de golfbaan is begroeiing op zijn hoogst. Hierdoor kun je natuurlijk het een en ander missen.

Op de plassen en sloten wel overal jonge vogels. Vooral Meerkoeten en Wilde Eenden in alle maten, in iets mindere mate Waterhoentjes.

Op 30 juli ook nog een paartje Kuifeend met 4 kleine jongen op de plas bij hole 17. Op 15 juli een vrouwtje Kuifeend met 6 al grotere jonden achter de oefengreen bij de drivingrange.

Verder op die dag 2 patrijzen en 2 ijsvogels. Vanaf de fairway van hole 17 zaten deze prachtige vogels op de brug. Ze vlogen op, maakten samen een rondje op het achterliggende plasje, kwamen weer terug op de brug zitten en zijn na enkele minuten weer vertrokken.
Leuk waren ook de waarnemingen van 1 Witgatje en 2 Watersnippen op 30 juli.

 

Jan van der Loo
Natuurwerkgroep IVN het Woold
7 juli 2016

 

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN JULI 2016
op Golfbaan het Woold    
     
Dodaars X standvogel
Aalscholver O standvogel, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Grauwe Gans O standvogel
Canadese Gans X standvogel
Nijlgans O standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Havik O standvogel
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Patrijs X standvogel
Fazant X standvogel
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Scholekster X zomer
Kievit O standvogel, winter schaars
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Witgatje X doortrekker
Kokmeeuw O standvogel
Kleine Mantelmeeuw O standvogel, schaars
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Turkse Tortel X standvogel
Gierzwaluw X zomer
IJsvogel X standvogel
Groene Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Oeverzwaluw X zomer
Boerenzwaluw X zomer
Huiszwaluw X zomer
Gele Kwikstaart X zomer
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Roodborsttapuit X zomer
Merel X standvogel
Zanglijster X standvogel
Kleine Karekiet X zomer
Spotvogel X zomer
Grasmus X zomer
Tuinfluiter X zomer
Zwartkop X zomer
Tjiftjaf X zomer
Fitis X zomer
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Groenling X standvogel
Putter X standvogel
Kneu X zomer, doortrekker
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten  juli 2016 60  
Totaal soorten aug 2009 tm juli 2016 146  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord  vanaf de baan  
nieuw voor de golfbaan