Waargenomen vogelsoorten in de maand januari 2017

rietgans

Januari 2017 was een koude maand. In de nachten veelal lichte en soms matige vorst, overdag temperaturen rondom het vriespunt. Bij weinig wind best mooi weer. De Eeuwselseloop is niet dichtgevroren geweest en was een uitwijkplaats voor watervogels, de Grote Zilverreiger en de Blauwe Reiger. Meerkoeten hebben ook veel gebruik gemaakt van het wak onder de brug bij hole 17.
Vanwege de vorst wel meer waarnemingen van Kramsvogels, een noordelijke wintergast die hier zijn kostje bij elkaar scharrelt, waaronder bessen.

We waren benieuwd of Bokjes en Watersnippen de vorstperiode goed zouden doorkomen. Op 6 januari telden we 18 Bokjes en 8 Watersnippen en op 31 januari weer 14 Bokjes en 4 Watersnippen. Leuk was weer de waarneming van een jagende Slechtvalk.

Ook een waarneming van een honderdtal foeragerende Riet- en Kolganzen op slechts enkele tientallen meters afstand van de fairway bij hole 11.

Afgezien van veel overtrekkende en rondvliegende ganzen was het bijzonder rustig. Vooral in de bossen was het heel stil.

In totaal leverde januari 2017 slechts 41 waargenomen vogelsoorten op. Buiten weers- en seizoens omstandigheden ben ik zelf een paar weken door een knieblessure minder mobiel geweest. Het aantal soorten blijft altijd wat afhankelijk van de tijd die je er in stopt.

Groetjes
Jan van der Loo

Natuurwerkgroep IVN – Het Woold

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN JANUARI 2017
op Golfbaan het Woold    
     
Aalscholver X standvogel, doortrekker
Grote Zilverreiger X winter, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Rietgans O winter 
Kolgans O winter 
Grauwe Gans O standvogel
Nijlgans X standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Slechtvalk X standvogel
Fazant X standvogel
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Bokje X doortrekker, winter schaars
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Kokmeeuw O standvogel
Stormmeeuw O doortrekker, winter
Zilvermeeuw O standvogel, niet algemeen
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Groene Specht X standvogel
Zwarte Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Graspieper X standvogel
Winterkoning X standvogel
Roodborst X standvogel
Merel X standvogel
Kramsvogel X winter, doortrekker
Staartmees X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
     
Totaal soorten  januari 2017 41  
Totaal soorten aug 2009 tm jan 2017 146  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord  vanaf de baan  
nieuw voor de golfbaan