Waargenomen vogelsoorten in de maand december 2016

rietgans

December was dit jaar de maand met waarnemingen van 43 vogelsoorten, het laagste van alle maanden in 2016. De maand mei had met 79 soorten de hoogste score.

In totaal telden we op Golfbaan het Woold over 12 maanden in 2016 110 vogelsoorten wat vergelijkbaar met voorgaande jaren. Vanaf het begin van deze maandelijks tellingen in augustus 2009 hebben we nu in totaliteit 146 vogelsoorten gezien.

 

Wat we regelmatig te horen krijgen is dat er zo weinig kleine vogeltjes zitten, ook bij de mensen thuis. Zelfs bijvoederen is geen garantie voor succes.
Ikzelf en ook collega’s van de Natuurwerkgroep hebben die indruk ook, zowel thuis als op de Golfbaan. Het blijft vooralsnog gissen naar de mogelijke oorzaken.
Kan die indruk onderbouwd worden met feiten en aantallen? Begint het veranderende klimaat invloed te krijgen? Veranderen (te snel) leefgebieden van vogelsoorten?
Is er gebrek aan voedsel, rust en nestgelegenheid?

Wat we wel gezien hebben zijn 14 overvliegende Kleine Zwanen op 17 december en een rond vliegende Slechtvalk.
Op de plasjes Wilde Eenden, enkele Kuifeenden, Meerkoeten en Waterhoentjes. Verder op hun verscholen plekjes Watersnippen en Bokjes en
uiteraard onze overige vaste klanten.

groetjes
Jan van der Loo

Natuurwerkgroep IVN – Het Woold

WAARGENOMEN VOGELS DECEMBER 2016
op Golfbaan het Woold    
     
     
Aalscholver X standvogel, doortrekker
Grote Zilverreiger X winter, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Knobbelzwaan O standvogel 
Kleine Zwaan O winter 
Rietgans O winter 
Kolgans O winter 
Grauwe Gans O standvogel
Nijlgans O standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Sperwer X standvogel, doortrekker
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Slechtvalk X standvogel
Fazant X standvogel
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Bokje X doortrekker, winter schaars
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Kokmeeuw O standvogel
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Groene Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Graspieper X standvogel
Winterkoning X standvogel
Roodborst X standvogel
Merel X standvogel
Kramsvogel X winter, doortrekker
Goudhaantje X standvogel
Staartmees X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten  december 2016 43  
Totaal soorten aug 2009 tm dec 2016 146  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord  vanaf de baan  
nieuw voor de golfbaan