Waargenomen vogelsoorten in de maand september 2016

putter 300Hallo natuurliefhebbers,

September is begonnen, de R zit weer in de maand en de meteorologische herfst is begonnen als is dit met het huidige weer niet echt te merken.

Misschien vandaag, zondag 4 september, een beetje. Zo begon mijn verhaaltje over de vogels van augustus wat ik begin september heb verstuurd.
Wat volgde was de prachtige maand september met doorgaans prachtig weer. Veel zon en temperaturen die iedereen op vakantie zou wensen.

Dit betekent echter niet dat dit automatisch een topmaand is voor het aantal vogelsoorten op de golfbaan. Met 49 vogelsoorten was het aantal redelijk bescheiden. Met volop dekking, minimale zang en weinig activiteit worden ongetwijfeld vooral kleine (zang)vogels gemist voor zover ze nog niet vertrokken zijn naar zuidelijker streken.

Er blijven natuurlijk altijd wel leuke dingen te zien zoals o.a:
Op 3 september zag ik een IJsvogel langskomen, 7 Watersnippen opvliegen, 4 Tapuiten zitten op de grond en op out of boundspalen
en enkele Putters en Gele Kwikstaarten rondvliegen.
Op 5 september cirkelden 7 Buizerden rond boven de heideholes.
Op 12 september tijdens de zomercompetitie weer een Tapuit. Tijdens mijn koffie na de wedstrijd cirkelde een Ooievaar (zelf niet gezien) rond boven de baan, gemeld door Jan Beenker en Frans van Eijk.
Op 13 september zaten er 29 Meerkoeten op plasjes langs 17. Opvallend was verder een geluidloze, late Blauwborst in een top van een struik en 2 roepende Groene Spechten.
Op 29 september kwamen 2 Knobbelzwanen laag overvliegen om te kijken of er voor de komende maanden nog een geschikt plekje te vinden is.

Advies voor de golfer: als je een bal in het biotoop slaat, besteedt dan de tijd die je niet mag/kan zoeken aan rondkijken en geniet kort van al de mooie natuur om je heen.

Groetjes

Jan van der Loo

4 september 2016
Natuurwerkgroep IVN Het Woold

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN SEPTEMBER 2016
op Golfbaan het Woold    
     
Dodaars X standvogel
Blauwe Reiger X standvogel
Ooievaar O zomer
Knobbelzwaan X standvogel 
Nijlgans O standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Sperwer X standvogel, doortrekker
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Fazant X standvogel
Waterral X standvogel, doortrekker
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Kokmeeuw O standvogel
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Turkse Tortel X standvogel
IJsvogel X standvogel
Groene Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Boerenzwaluw X zomer
Huiszwaluw X zomer
Gele Kwikstaart X zomer
Witte Kwikstaart X zomer, doortrekker
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Blauwborst X zomer
Roodborsttapuit X zomer
Tapuit X doortrekker
Merel X standvogel
Kleine Karekiet X zomer
Tjiftjaf X zomer
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Ekster X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Ringmus X standvogel
Vink X standvogel
Putter X standvogel
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten  september 2016 49  
Totaal soorten aug 2009 tm aug 2016 146  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord  vanaf de baan  
nieuw voor de golfbaan