Waargenomen vogelsoorten februari 2016

De dagen worden langer, de lente komt in zicht. Dit is aan het weer nog lang altijd te merken. Toch merk je aan de vogels dat hun gedrag aan het veranderen is. Er is veel meer activiteit. De Grote lijster en de Zanglijster hoor je al weer regelmatig zingen. De Heggemus (zie foto) zingt volop bij wat mooier weer. De Houtduiven vertonen baltsgedrag.

 

Er cirkelen af en toe buizerds boven de baan en de eerste kuifeenden zijn weer terug op de plasjes bij de Korhoenweg na maandenlange afwezigheid. Wilde eenden en meerkoeten zijn drukker en luidruchtiger aanwezig.

Watersnippen, Bokjes, Putter en Grote Zilverreiger zijn nog steeds aanwezig terwijl verder Sijs en Goudvink zich weer eens lieten zien en de Waterral zich liet horen bij de afslag van hole 5.

Na december is een winterwaarmening van de Roodborsttapuit in februari altijd leuk.

Wat mij betreft, het broedseizoen mag beginnen.

Groetjes
Jan van der Loo
Natuurwerkgroep IVN het Woold

Groetjes

Jan van der Loo

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN FEBRUARI 2016
op Golfbaan het Woold    
     
Dodaars X standvogel
Aalscholver X standvogel, doortrekker
Grote Zilverreiger X winter, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Rietgans O winter 
Kolgans O winter 
Grauwe Gans O standvogel
Nijlgans X standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Fazant X standvogel
Waterral X standvogel, doortrekker
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Kievit O standvogel, winter schaars
Bokje X doortrekker, winter schaars
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Kokmeeuw O standvogel
Stormmeeuw O doortrekker, winter
Zilvermeeuw O standvogel, niet algemeen
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Turkse Tortel X standvogel
Groene Specht X standvogel
Zwarte Specht O standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Roodborsttapuit X zomer
Merel X standvogel
Zanglijster X standvogel
Grote Lijster X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Ekster O standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Ringmus X standvogel
Vink X standvogel
Groenling X standvogel
Putter X standvogel
Sijs X winter, doortrekker
Goudvink X standvogel
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten  februari 2016 52  
Totaal soorten aug 2009 tm feb 2016 145  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord  vanaf de baan  
nieuw voor de golfbaan