Waargenomen vogelsoorten februari 2015

goudvink 2015

Het einde van de winter komt dichterbij en iedereen kijkt er naar uit. Golfen op een baan met echte tees en greens is toch leuker en zeker als dit kan bij een ontluikende natuur er om heen.
De Grote Lijster heeft zijn zang al laten horen. In het bos laten Roodborst, Boomkruiper en mezen zich ook al horen. De grote stilte is voorbij.
Meerkoeten zijn zich al aan het verspreiden en zijn actief om elkaar het hof te maken.

Het Kuifeendje, al maandenlang alleen op de golfbaan, omdat hij niet meer kan vliegen heeft al weer soortgenoten op bezoek gehad. Hij, het is een mannetje, hoeft zich niet lang meer eenzaam te voelen.
De winterganzen in de regio zijn al vertrokken naar het hoge noorden of staan op het put om dit te doen.

Vooral bij mooi weer kun je de Buizerden boven de golfbaan en aangrenzende bossen zien rondcirkelen.

De Tjiftjaf, altijd een vroeg terugkerende zomergast heb ik al gezien, wel elders.

 

Ik ben erg benieuwd hoe de baan er uit ziet over een paar maanden. Uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden zoals maaien hebben hierin een positieve inbreng.
De functionele aanpassingen en de veranderingen voor een beoogde verfraaiing van de baan geven hoge verwachtingen.

Jan van der Loo

Werkgroep natuur/baancommissie

 

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN FEBRUARI 2015
op Golfbaan het Woold
Aalscholver X standvogel, doortrekker
Grote Zilverreiger X winter, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Knobbelzwaan X standvogel 
Rietgans O winter 
Kolgans O winter 
Grauwe Gans O standvogel
Canadese Gans X standvogel
Nijlgans O standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Sperwer X standvogel, doortrekker
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Waterral X standvogel, doortrekker
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Kievit O standvogel, winter schaars
Bokje X doortrekker, winter schaars
Kokmeeuw O standvogel
Stormmeeuw O doortrekker, winter
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Groene Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Graspieper X standvogel
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Merel X standvogel
Kramsvogel X winter, doortrekker
Grote Lijster X standvogel
Goudhaantje X standvogel
Staartmees X standvogel
Matkop X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Vlaamse Gaai X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Groenling X standvogel
Sijs O winter, doortrekker
Rietgors X standvogel
Totaal soorten  februari 2015 48
Totaal soorten aug 2009 tm feb 2015 141
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein
O = overvliegend en/of gezien/gehoord  vanaf de baan
nieuw voor de golfbaan