Waargenomen vogelsoorten december 2014

Grus grus 1 Marek Szczepanek-300

Met slechts 43 vogelsoorten zorgde de maand december voor het laagste aantal wat ik per maand gezien/gehoord heb in 2014. De laatste week met sneeuw en ijs heeft hierop geen invloed gehad. Vogelen op een golfbaan die gesloten is door sneeuw en ijs heeft zo zijn voordelen. Je hoeft niet zo vroeg op, geeft geen overlast voor golfers, alles straalt rust uit.

De Dodaarzen zijn verdwenen en ook de Waterral heb ik niet meer gehoord. De eenzame Kuifeend, al een paar maanden, is nog steeds aanwezig. Volgens mij kan hij niet meer vliegen. Een groepje van ca. 15 meerkoeten en lijkt te overwinteren zolang het water niet dichtvriest. Zowel op de grote als de kleine baan verblijven Waterhoentjes.
Kleine aantallen Wilde Eenden pendelen wat langs de plasjes en de Eeuwselseloop.

Incidentele andere watervogels die incidenteel de golfbaan bezoeken heb ik nog niet in december gezien.

Op 28 december zagen we nog 8 Watersnippen, 4 bokjes, 2 pleisterende Zilverreigers en 1 Aalscholver en 1 jagende Havik.

 

Jan van der Loo

Werkgroep natuur/baancommissie

 

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN DECEMBER 2014
op Golfbaan Het Woold
Aalscholver X standvogel, doortrekker
Grote Zilverreiger X winter, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Rietgans O winter 
Kolgans O winter 
Grauwe Gans O standvogel
Nijlgans O standvogel
Wilde Eend X standvogel
Kuifeend X standvogel
Havik X standvogel
Sperwer X standvogel, doortrekker
Buizerd X standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Kraanvogel O doortrekker
Kievit O standvogel, winter schaars
Bokje X doortrekker, winter schaars
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Kokmeeuw O standvogel
Stormmeeuw O doortrekker, winter
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Groene Specht X standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Graspieper X standvogel
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Merel X standvogel
Goudhaantje X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomklever X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Vlaamse Gaai X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Rietgors X standvogel
Totaal soorten  december 2014 43
Totaal soorten aug 2009 tm dec 2014 140
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein
O = overvliegend en/of gezien/gehoord  vanaf de baan
nieuw voor de golfbaan