Waargenomen vogelsoorten januari 2016

We hebben in de maand Januari in ieder geval een korte vorstperiode gehad waarbij alle plasjes dichtvroren. Meerkoet en Waterhoen verdwijnen meteen naar plekken waar open water is en dat mag dan ook een wak zijn. De Knobbelzwanen hebben nog even op het ijs gezeten om later in de maand alsnog te vertrekken.

 

De Meerkoeten zijn zich al vanaf hun enigszins vaste plas bij hole 17 aanhet verspreiden naar de kleinere plasjes. Bij zacht weer worden ze al wat
actiever.

Watersnippen en Bokjes bleken in mindere mate aanwezig na maaiwerk waarbij het oppervlakte geschikt biotoop kleiner geworden is. Hetzelfde maaiwerk zorgt er ook weer voor dat er in het najaar een uitstekend biotoop is voor dezelfde vogels. Het hoogste aantal Watersnippen bedroeg deze maand meer dan 20 exemplaren, voor Bokjes 6 exemplaren.

Het paartje Torenvalken is soms al weer te zien rondom de nestkast.

Op 23 januari verscheen vogelsoort 145, de Slechtvalk, boven Golfbaan het Woold om tussen de Veluwsedijk en de Eeuwselseloop op een weipaal plaats te nemen. De Slechtvalk is schaarse broedvogel waarvan het aantal broedparen in Nederland gestaag toeneemt.

Het is een van de snelste vogels ter wereld met een maximale duiksnelheid van meer dan 300 km/uur. De broedplaatsen zijn dikwijls op hooggelegen plaatsen als hoogspanningsmasten, energiecentrales, veevoederfabrieken en fabrieksgebouwen. Hoge bomen kan ook. Het voedsel bestaat veelal uit vogels zoals duiven en eenden maar soms ook zoogdieren zoals konijnen.

Het aantal eenden was, net als in december, weer minimaal met af en toe alleen wat Wilde Eenden.

Een Haas, een boshaas?, stak de fairway over van hole 18 om via hole 1 weer in het bos uit zicht te verdwijnen.

Groetjes

Jan van der Loo

WAARGENOMEN VOGELSOORTEN JANUARI 2016
op Golfbaan het Woold    
     
Dodaars X standvogel
Aalscholver O standvogel, doortrekker
Grote Zilverreiger X winter, doortrekker
Blauwe Reiger X standvogel
Knobbelzwaan X standvogel 
Rietgans O winter 
Kolgans O winter 
Nijlgans X standvogel
Wilde Eend X standvogel
Havik O standvogel
Sperwer O standvogel, doortrekker
Buizerd O standvogel, doortrekker
Torenvalk X standvogel
Slechtvalk O standvogel
Fazant X standvogel
Waterhoen X standvogel
Meerkoet X standvogel
Bokje X doortrekker, winter schaars
Watersnip X doortrekker, winter/zomer schaars
Kokmeeuw O standvogel
Stormmeeuw O doortrekker, winter
Zilvermeeuw O standvogel, niet algemeen
Holenduif X standvogel
Houtduif X standvogel
Groene Specht X standvogel
Zwarte Specht O standvogel
Grote Bonte Specht X standvogel
Graspieper X standvogel
Winterkoning X standvogel
Heggemus X standvogel
Roodborst X standvogel
Merel X standvogel
Grote Lijster X standvogel
Staartmees X standvogel
Kuifmees X standvogel
Pimpelmees X standvogel
Koolmees X standvogel
Boomkruiper X standvogel
Gaai X standvogel
Kauw X standvogel
Zwarte Kraai X standvogel
Spreeuw X standvogel
Huismus X standvogel
Vink X standvogel
Putter X standvogel
Rietgors X standvogel
     
Totaal soorten  januari 2016 46  
Totaal soorten aug 2009 tm jan 2016 145  
     
X = aanwezig/gebruik makend van het terrein    
O = overvliegend en/of gezien/gehoord  vanaf de baan  
nieuw voor de golfbaan